CORONA

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe Potentat w dziedzinie systemów przeciwwybuchowych. Producent pasywnych(płyty bezpieczeństwa) i aktywnych systemów zabezpieczeń (systemy HRD)

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

Zawory sprężynowe typu JCE

 

Zawór bezpieczeństwa Crosby typ JCE posiada swobodnie odchylające się zawieradło zawsze dopasowujące się prawidłowo do dyszy. Zawór ten produkowany jest jako standardowy lub z mieszkiem kompensacyjnym, może również być wyposażony w specjalny typ dysku przeznaczony do mediów ciekłych zapewniający bezproblemową eksploatację. Standardowa konfiguracja stosowana jest w aplikacjach w których przeciwciśnienie wywołane zrzutem nie przekracza 10%. Konfiguracja z mieszkiem ma zastosowanie w przypadku gdy kilka zaworów bezpieczeństwa zrzuca medium do wspólnego kolektora lub w innych – wszędzie tam gdzie może pojawić się zmienne przeciwciśnienie aż do wartości maksymalnej wynoszącej 40%.

 

 

 

 

 

 

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl