CORONA

Niemiecka firma przodująca w dziedzinie systemów bezpieczeństwa oraz armatury przemysłowej. Dostawca zabezpieczeń typu przerywacze płomieni i zawory oddechowe  m.in. dla rafinerii i baz paliwowych.

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Automatik pelletizing systems od dziesięcioleci znany jest z produkcji systemów granulacji najwyższej jakości oraz uznawany za lidera granulacji wodnej.

Zawory sprężynowe typu JCE

 

Zawór bezpieczeństwa Crosby typ JCE posiada swobodnie odchylające się zawieradło zawsze dopasowujące się prawidłowo do dyszy. Zawór ten produkowany jest jako standardowy lub z mieszkiem kompensacyjnym, może również być wyposażony w specjalny typ dysku przeznaczony do mediów ciekłych zapewniający bezproblemową eksploatację. Standardowa konfiguracja stosowana jest w aplikacjach w których przeciwciśnienie wywołane zrzutem nie przekracza 10%. Konfiguracja z mieszkiem ma zastosowanie w przypadku gdy kilka zaworów bezpieczeństwa zrzuca medium do wspólnego kolektora lub w innych – wszędzie tam gdzie może pojawić się zmienne przeciwciśnienie aż do wartości maksymalnej wynoszącej 40%.

 

 

 

 

 

 

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl