CORONA

Niemiecka firma przodująca w dziedzinie systemów bezpieczeństwa oraz armatury przemysłowej. Dostawca zabezpieczeń typu przerywacze płomieni i zawory oddechowe  m.in. dla rafinerii i baz paliwowych.

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Zawory Oddechowe

 

Zawory oddechowe stanowią bezpośrednie zabezpieczenie zbiorników oraz instalacji przed skutkami przekroczenia krytycznych wartości dopuszczalnego ciśnienia. Zasadniczy podział zaworów oddechowych dotyczy kierunku ich przepustowości:

Zawory oddechowe       

 

  - zawory nadciśnieniowe mają za zadanie odprowadzać na zewnątrz zbiornika/instalacji nadmiar gazu, zapobiegając w ten sposób powstaniu eksplozji;

  - zawory podciśnieniowe mają za zadanie uzupełniać wewnątrz zbiornika/instalacji niedobór gazu, zapobiegając w ten sposób powstaniu implozji.

 

 

 

CORONA posiada w swojej ofercie zawory oddechowe podciśnieniowo-nadciśnieniowe firmy Valwo, które rozwiązują obydwa problemy wewnątrz jednego urządzenia. Dodatkową zaletą zaworów oddechowych jest możliwość stosowania ich kombinacji razem z przerywaczami ognia. Jest to bardzo istotne rozwiązanie, ponieważ pojawienie się ognia w instalacji zazwyczaj wywołuje gwałtowne zmiany w panującym wewnątrz ciśnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawory oddechowe Valwo, tak jak wszystkie pozostałe urządzenia tej firmy, są zgodne z dyrektywą ATEX.

Dlatego też ich kombinacje z przerywaczami ognia są bezpieczne i spełniają wszelkie wymogi norm przemysłowych.

Zawory oddechowe - Ochrona przed ciśnieniem i płomieniami"Ochrona przed ciśnieniem i płomieniami"

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl