CORONA

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Zawory bezpieczeństwa serii JOS-E, JBS-E, JLT-JOS-E, JLT-JBS-E

 

Produkowane przez firmę Crosby sprężynowe zawory bezpieczeństwa typu JOS i JBS zaprojektowano w celu zapewnienia doskonałej ochrony przed nadmiernym ciśnieniem w instalacji z medium w postaci powietrza, gazu, pary cieczy oraz do pracy w szczególnie trudnych warunkach w przemyśle energetycznym. Dostępne w wielu kombinacjach materiałowych – Monel, Hastelloy oraz ze stali nierdzewnej. Zawory JOS-E oraz JLT-JOS stosowane są przy odprowadzaniu mediów do atmosfery lub gdy odprowadzenie następuje do systemu wylotowego o niskim ciśnieniu. Zawory JBS oraz JLT-JBS posiadają mieszek kompensacyjny, który pozwala na zminimalizowanie wpływu przeciwciśnienia na parametry eksploatacyjne zaworu.

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl