Zawory bezpieczeństwa- okiem ekspertów

Zawory bezpieczeństwa- okiem ekspertów

CORONA już od niemal trzydziestu lat dostarcza zawory naszym klientom, dlatego czujemy się ekspertem w tej dziedzinie. Na naszych barkach spoczywa duża odpowiedzialność, ponieważ właściwe działanie układu jest uwarunkowane przez odpowiedni dobór zaworów bezpieczeństwa. Jednak od zawsze najważniejszą dla nas kwestią jest bezpieczeństwo. Wierzymy, że tak istotną kwestią jaką jest życie drugiego człowieka powinni zajmować się tylko i wyłącznie specjaliści, którzy mają do dyspozycji armaturę najwyższej jakości, dlatego w naszej ofercie znajdują się produkty firmy Anderson Greenwood & Crosby.

Jaką rolę pełnią zawory bezpieczeństwa?

Są one podstawowym zabezpieczeniem przed wzrostem ciśnienia, podczas tzw. zdarzenia ciśnieniowego, do którego doszło na instalacji lub w zbiorniku.

Czym jest zdarzenie ciśnieniowe?

Zdarzenie ciśnieniowe to sytuacja, w której doszło do przekroczenia granicznego ciśnienia roboczego. Jeśli ciśnienie wewnątrz zabezpieczanego urządzenia wzrośnie, do wspominanego niebezpiecznego poziomu, zawór bezpieczeństwa to często jedyne urządzenie, które jest w stanie uniemożliwić rozwój awarii, która może być naprawdę katastrofalna w skutkach.  W przypadku takiej armatury najlepsze rozwiązania to najprostsze rozwiązania, dlatego im budowa tego elementu jest mniej skomplikowana, tym jego praca jest bardziej niezawodna. Kluczem dla prawidłowego zadziałania zaworu jest jego otwarcie, gdy zostanie osiągnięte ciśnienie nastawy. Ta właściwość jest tak ważna, ponieważ umożliwia wypuszczenie koniecznej ilości medium. Następnym etapem pracy zaworu jest jego ponowne zamknięcie, które jest następstwem przywrócenia ciśnienia do poziomu, który nie zagraża dłużej pracy układu. Dobry zawór charakteryzuje niewielka różnica pomiędzy ciśnieniem nastawy, a ciśnieniem jego zamknięcia – skutkuje to pozytywnie małą ilością wypuszczonej pary lub cieczy.

Na jakich instalacjach może być zastosowany zawór bezpieczeństwa?

Zawory dostępne w naszej ofercie przeznaczone są dla różnorodnych medium – cieczy, gazów, a także par i dla mediów półstałych. Przykładowym medium może być zwyczajne powietrze, ale również bardzo korozyjne medium. Zawór musi zostać dobrany, tak aby płynnie i stabilnie działał dla każdego z wymienionych mediów.  Nasi główni klienci reprezentują takie branże jak:

  • przemysł chemiczny,
  • przemysł petrochemiczny,
  • przemysł rafineryjny,
  • przemysł energetyczny,
  • przemysł gazowy,
  • przemysł spożywczy i rozlewniczy,

Jakie rozróżniamy typy zaworów i czym różni się ich zastosowanie?

Różnorodność stosowanych zaworów jest zdeterminowana nie tylko przez rodzaj medium, ale także przez zakres ciśnień oraz warunki konstrukcyjne.

Najpowszechniejszym rozwiązaniem są zawory sprężynowe, a głównym czynnikiem, który przyczynił się na powstanie tego typu urządzenia była prosta potrzeba skutecznego zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia. Sprężynowy zawór bezpieczeństwa charakteryzuje się prostą budową, głównym elementem jest wlot zaworu, dysk zaworu, sprężyna i obudowa. Dysk zaworu pełni rolę bariery, która uniemożliwia wydostaniu się medium, aby dysk pozostawał zamknięty podczas normalnej pracy zaworu stosuje się sprężynę, która jest regulowana, aby decydować przy jakim poziomie ciśnienia zawór ma się otworzyć. Natomiast dzięki obudowie wszystkie elementy zaworu pozostają w jego wnętrzu.

Gdy konieczna jest praca zaworu przy stosunkowo wysokim ciśnieniu nastawy rekomendujemy naszym klientom zawory z tzw. pilotem. To właśnie zakres ciśnień jest główną różnicą pomiędzy zaworami sprężynowymi, a pilotowymi. Najlepszym zobrazowaniem różnicy pomiędzy tymi dwoma typami zaworów jest fakt, iż w niektórych przypadkach jeden pilotowy zawór bezpieczeństwa może zastąpić pracę nawet pięciu sprężynowych zaworów bezpieczeństwa! Wspominane dwa typy różnią się także swoją budową. W pilotowych zaworach nie znajdziemy już sprężyny, co skutkuje jego mniejszą wysokością. Zawory z tzw. pilotem instalowane są zwykle na instalacjach w branży przemysłu lądowego i morskiego, przetwórstwa oleju i gazu, kriogenicznym, chemicznym etc.

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag