CORONA

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Niemiecki producent osprzętu elektrycznego dla obszarówniebezpiecznych.Skrzynki połączeniowe rozgałęźne ATEX, złącza wysokonapięciowe, wpusty kablowe, zaślepki Ex

Niemiecka firma przodująca w dziedzinie systemów bezpieczeństwa oraz armatury przemysłowej. Dostawca zabezpieczeń typu przerywacze płomieni i zawory oddechowe  m.in. dla rafinerii i baz paliwowych.

Zawór przeciwwybuchowy odsprzęgający I-Flex (zabezpieczenie przeciwwybuchowe)

Zawór działa za pomocą sprężonego powietrza, które zaciska rurę w jego wnętrzu. Podczas wybuchu zawór zamyka światło w rurociągu uniemożliwiając propagację eksplozji na resztę instalacji.

System odsprzęgania / izolowania wybuchów uruchamiany jest za pomocą detekcji ciśnieniowej, optycznej i / lub panelu rozrywnego wyposażonego w czujnik rozerwania.

W momencie wybuchu, system przekazuje sygnał do zaworu, który za pomocą sprężonego powietrza zamyka światło rurociągu (wkładka gumowa w jego wnętrzu).
Reset systemu może nastąpić przez użytkownika i nie wymaga przyjazdu naszego serwisu. Zawór jest dostępny w wykonaniu specjalnym dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, gdzie ryzyko wybuchu przy transporcie pneumatycznym jest znaczne.

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl