CORONA

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Niemiecki producent pomp zębatych do tłoczenia cieczy o dużej lepkości. Na światowych rynkach działa od przeszło 75 lat.

Zawory bezpieczeństwa

Podstawowym i bezwzględnie wymaganym zabezpieczeniem systemów roboczych (instalacje/zbiorniki) przed działaniem nadmiernego ciśnienia są zawory bezpieczeństwa. Ich różnorodność podyktowana jest wieloma czynnikami: rodzajem mediów (gazy, płyny, pary, media półstałe, etc.), zakresami ciśnień, warunkami konstrukcyjnymi itd. W grę wchodzą ponadto skomplikowane zagadnienia specjalistyczne. Od właściwego doboru zaworów bezpieczeństwa zależy prawidłowe funkcjonowanie całego układu oraz bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w jego otoczeniu. Dlatego zarówno doborem, jak i montażem oraz późniejszym utrzymaniem zaworów bezpieczeństwa powinny zajmować się wyłącznie uprawnione grupy techniczne.

W ofercie CORONY znajdują się zawory bezpieczeństwa firmowane marką Anderson Greenwood & Crosby. Wszystkie bez wyjątku spełniają wszelkie normy wymagane podczas pracy w warunkach, do jakich zostały przeznaczone. Stosujemy podstawowy podział tych zaworów na kilka zasadniczych grup.

Zawory Bezpieczeństwa Crosby Pilotowe

Zawory bezpieczeństwa z tak zwanym pilotem, oferowane przez firmę Anderson Greenwood Crosby mogą pracować w wyższym zakresie nastaw ciśnienia niż w przypadku zaworów sprężynowych. Czasami jeden zawór wyposażony w pilot może z powodzeniem zastąpić pięć sprężynowych zaworów bezpieczeństwa. Ponieważ zawory te nie posiadają sprężyny do utrzymania gniazda zaworu głównego w stanie zamkniętym w konstrukcji zaworu udało się znacznie ograniczyć jego wysokość. Zawory pilotowe znajdują szerokie zastosowanie w lądowym i morskim przemyśle przetwórstwa oleju i gazu (LNG, LPG, LIN, LOX), w zastosowaniach kriogenicznych, w przemyśle chemicznym i tym podobnym.

Dostępna funkcja samoczynnego otwierania się zaworu, gdy ciśnienie przekroczy wartość krytyczną. Nie występuje dławienie zaworu głównego, co zapobiega zamarzaniu środka w zastosowaniach kriogenicznych i chłodniczych.

 

 

 

 

 

 

 

Zawory bezpieczeństwa Crosby Seria JCE

Zawór bezpieczeństwa Crosby typ JCE posiada swobodnie odchylające się zawieradło zawsze dopasowujące się prawidłowo do dyszy. Zawór ten produkowany jest jako standardowy lub z mieszkiem kompensacyjnym, może również być wyposażony w specjalny typ dysku przeznaczony do mediów ciekłych zapewniający bezproblemową eksploatację. Standardowa konfiguracja stosowana jest w aplikacjach w których przeciwciśnienie wywołane zrzutem nie przekracza 10%. Konfiguracja z mieszkiem ma zastosowanie w przypadku gdy kilka zaworów bezpieczeństwa zrzuca medium do wspólnego kolektora lub w innych – wszędzie tam gdzie może pojawić się zmienne przeciwciśnienie aż do wartości maksymalnej wynoszącej 40%.

Zawory bezpieczeństwa Crosby typu JCE zapewniają pełną ochronę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w systemach roboczych przy umiarkowanym koszcie zakupu i eksploatacji.

 

 

 

 

 

 

 

Zawory bezpieczeństwa serii 900 OMNI-TRIM

Zawory serii 900 posiadają prostą konstrukcję oraz wyposażenie wewnętrzne (trymetr) charakteryzujące się szerokim zakresem zastosowań. Zapewniają ochronę przed powstaniem nadmiernego ciśnienia w instalacjach o średnim natężeniu przepływu stosowanych w rafineriach, zakładach chemicznych oraz petrochemicznych, instalacjach pomocniczych elektrowni oraz zakładach celulozowo – papierniczych. Maksymalny stały poziom opóźnienia zamknięcia jest ustawiony fabrycznie zazwyczaj na poziomie 20% lub mniej. Standaryzacja komponentów pozwala na łatwy montaż zaworów, zapewnia długą trwałość i bezawaryjność oraz niskie koszty konserwacji.


 

 

 

 

 

 

 

Zawory sprężynowe serii 60 i 80

Sprężynowe zawory bezpieczeństwa typu 81 znajdują zastosowanie w szerokiej gamie produktów, zakresów ciśnień i temperatur oraz do pracy na instalacjach gazowych, parowych i ciekłych. Pozwalają na utrzymanie szczelności nawet przy ciśnieniu bliskiemu ciśnienia otwarcia. Posiadają siedlisko z tworzywa obojętnego
Zawory serii 83 z siedliskiem elastomerowym idealnie nadają się do instalacji gazowych pracujących pod ciśnieniem zbliżonym do ciśnienia nastawy, do kontroli drogich lub zanieczyszczających produktów gazowych oraz do instalacji w których zrzut gazu lub cieczy jest wymuszany przez rozszerzalność termiczną.
Zawory typu 61 nadają się do instalacji gazowych gdzie wymagane jest niskie lub średnie ciśnienie otwarcia oraz do zabezpieczania instalacji przed efektami rozszerzalności termicznej. Mosiężna konstrukcja nadaje się do instalacji obsługujących dwutlenek węgla, gaz ziemny i inne opary.


 

 

 

 

 

 

 

Zawory bezpieczeństwa serii JOS-E, JBS-E, JLT-JOS-E, JLT-JBS-E

Produkowane przez firmę Crosby sprężynowe zawory bezpieczeństwa typu JOS i JBS zaprojektowano w celu zapewnienia doskonałej ochrony przed nadmiernym ciśnieniem w instalacji z medium w postaci powietrza, gazu, pary cieczy oraz do pracy w szczególnie trudnych warunkach w przemyśle energetycznym. Dostępne w wielu kombinacjach materiałowych – Monel, Hastelloy oraz ze stali nierdzewnej. Zawory JOS-Eoraz JLT-JOS stosowane są przy odprowadzaniu mediów do atmosfery lub gdy odprowadzenie następuje do systemu wylotowego o niskim ciśnieniu. Zawory JBS oraz JLT-JBS posiadają mieszek kompensacyjny, który pozwala na zminimalizowanie wpływu przeciwciśnienia na parametry eksploatacyjne zaworu.

 

 

 

 

 

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl