CORONA

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Niemiecka firma przodująca w dziedzinie systemów bezpieczeństwa oraz armatury przemysłowej. Dostawca zabezpieczeń typu przerywacze płomieni i zawory oddechowe  m.in. dla rafinerii i baz paliwowych.

Automatik pelletizing systems od dziesięcioleci znany jest z produkcji systemów granulacji najwyższej jakości oraz uznawany za lidera granulacji wodnej.

Transformer Protector - Zapobieganie wybuchom i pożarom transformatorów

Transformator  - urządzenie o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa

Transformatory uważane są przez ekspertów ds. ryzyka korporacyjnego oraz firmy ubezpieczeniowe za najbardziej krytyczne urządzenia znajdujące się w zakładach. Powodem jest duża ilość oleju w kontakcie z elementami wysokiego napięcia.

Luki w przepisach oraz globalizacja rynku spowodowały niepokojący spadek w jakości nowych transformatorów. Dlatego też wielu ekspertów przewiduje, iż żywotność transformatorów znacznie spadnie i zanotowany zostanie duży wzrost awarii transformatorów.

Ochrona transformatorów przed wybuchem i pożarem staje się priorytetem, ponieważ:

  • Ogólnoświatowe programy prywatyzacji przedsiębiorstw produkujących i przesyłających energię elektryczną spowodowały spadek inwestycji.
  • Dzisiejsza konkurencja rynkowa wymaga dłuższej żywotności i większej produktywności. To skutkuje starzeniem się aparatury i przeciążaniem transformatorów

Transformer Protector (TP) – zapobieganie eksplozjom

Pierwszy pik ciśnienia dynamicznego uaktywnia TP zanim wzrośnie ciśnienie statyczne. Dzięki temu transformator jest chroniony przed wybuchem i pożarem. TP jest aktywowany w sposób mechaniczny, bez jakiegokolwiek siłownika, po czym następuje przesłanie alarmu do Skrzynki Kontrolnej. Gdy nastąpi utrata dielektrycznych właściwości oleju, TP zapobiega eksplozji transformatora wg procesu fizycznego pokazanego na schemacie „Konsekwencje zwarcia elektrycznego”.

Korzyści z Transformer Protector

Konsekwencje finansowe wynikające z eksplozji i pożarów transformatorów mogą często sięgnąć setek milionów dolarów.

Używając wskaźnika Zysku Finansowego z Zabezpieczenia, często wykorzystywanego przez ekspertów ds. ryzyka korporacyjnego i firmy ubezpieczeniowe, TP jest wysoce rekomendowany i , w przypadku awarii, rekompensuje ponad 1000 razy nakład inwestycyjny.

  • Znacznie zmniejsza przerwy w dostawie energii elektrycznej i związane z nimi wysokie koszty
  • Zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru oleju na transformator i otaczająca go aparaturę
  • Pozwala na naprawę transformatora po zwarciu
  • Zapobiega zanieczyszczeniom środowiska
  • Eliminuje ryzyko dla życia ludzkiego
  • Ratuje reputację firmy

 CORONA Ochrona Transformatorów

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl