Wszystko, co powinieneś wiedzieć o ATEX

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o ATEX

ATEX – co to jest?

ATEX (Atmosphères Explosibles). Określa jakie wymagania musi spełniać każdy produkt, który przeznaczony jest do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Jest to skrótowe określenie dyrektywy europejskiej regulującej wprowadzanie do obiegu elektrycznych i mechanicznych urządzeń, komponentów i systemów ochronnych zabezpieczonych przed wybuchem.

Została ona wprowadzona w życie 1. lipca 2003 roku i od tego czasu obowiązuje dla wszystkich nowych urządzeń i instalacji ochronnych.

Dyrektywa obwiązuje producentów wyrobów przeznaczonych do aplikacji, w których występuje ryzyko eksplozji. Z uwagi na to sam producent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymogów tej dyrektywy w odniesieniu do swoich produktów. Zastępuje ona trzy obowiązujące wcześniej dyrektywy w zakresie ochrony przed eksplozją

Urządzenia i systemy ochronne, które podlegają powyższej dyrektywie , mogą być wprowadzone do eksploatacji tylko wówczas, gdy są opatrzone znakiem CE i posiadają deklarację zgodności, która potwierdza, że spełniają one podstawowe wymogi zdrowotne i bezpieczeństwa oraz że przy ich produkcji zostały zachowane procedury umożliwiające ocenę zgodności z wymogami. Poza tym musi do nich być też załączona instrukcja obsługi.

Możemy również mówić o pojęciu jakim jest ATEX USERS:

Ustanowienie spójnej strategii w celu zapobiegania wybuchom wymaga, aby podjęte środki organizacyjne uzupełniały środki techniczne podjęte w miejscu pracy; Zatem jest to dokument określającym zasady zabezpieczeń na stanowiskach pracy na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Jeżeli jesteś pracodawcą pamiętaj o tym, że musisz wiedzieć czy w Twoim zakładzie istnieje ryzyko wybuchu. To na twoich rękach spoczywa bezpieczeństwo pracowników.

Jako producent: pamiętaj o tym, że wytwarzając produkty przeznaczone do pracy w strefie wybuchowej to na twoich rękach spoczywa odpowiedzialność stworzenia produktu bezpiecznego, czyli takiego który spełnia wymagania dyrektywy ATEX.

Jako pracownik: dbaj o swoje bezpieczeństwo ! Nie lekceważ oznakowani strefa zagrożenia wybuchem. Zwróć uwagę na czystość w twoim zakładzie przemysłowym.

ATEX to nie puste słowa, dyrektywy i nudne definicje, ale rzeczywista gwarancja Twojego bezpieczeństwa.

Zapraszamy do oglądania:

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag