CORONA

Niemiecki producent pomp zębatych do tłoczenia cieczy o dużej lepkości. Na światowych rynkach działa od przeszło 75 lat.

Niemiecki producent osprzętu elektrycznego dla obszarówniebezpiecznych.Skrzynki połączeniowe rozgałęźne ATEX, złącza wysokonapięciowe, wpusty kablowe, zaślepki Ex

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

Układ  płytka-zawór bezpieczeństwa

 

 

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

Zawór bezpieczeństwa jest powszechnie znanym i stosowanym urządzeniem, które jest wykorzystywane w instalacji ciśnieniowej do zabezpieczenia układu pneumatycznego przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji - zarówno z czynnikami lotnymi jak
i ciekłymi. Zawór bezpieczeństwa uniemożliwia przekroczenie określonej wartości ciśnienia przez odprowadzenie nadmiaru czynnika do atmosfery (tzw. odpowietrzenie) po osiągnięciu ciśnienia dopuszczalnego.

Zawory bezpieczeństwa podczas standardowej pracy urządzeń mają formę zamkniętą.
W przypadku natomiast gdy wartość ciśnienia pracy przekroczy dopuszczalną wartość następuje jego otwarcie. zapobiegając eksplozji rurociągu, kotła, zbiornika itd.

PŁYTKA BEZPIECZEŃSTWA

Płytka bezpieczeństwa jest urządzeniem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub jego spadkiem (implozja). Sposób działania głowicy bezpieczeństwa polega na szybkim odprowadzeniu medium roboczego z zabezpieczanego urządzenia (np. zbiornika) lub instalacji przez wolny przekrój powstały w wyniku rozerwania wymiennej wkładki ciśnieniowej. Membrany (płytki) bezpieczeństwa charakteryzuje m.in. szybszy czas otwarcia w porównaniu z zaworami bezpieczeństwa. Płytka może działać zarówno jako niezależne urządzenie jak również w kombinacjach z zaworami bezpieczeństwa. Membrany wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle chemicznym, biochemicznym, rafineryjnym czy hutniczym. Dzięki specjalnym typom płytek w wykonaniu higienicznym, spełniających wymagania CIP i SIP, stosuje się je również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rozlewniczym i kosmetycznym.

Główne zalety płytek bezpieczeństwa:

 • Niższy koszt płytek bezpieczeństwa niż zaworów bezpieczeństwa
  o porównywalnych przepustowościach
 • Większa niezawodność działania
 • Możliwość opanowania bardzo szybkich wzrostów ciśnienia
 • Idealna szczelność zamknięcia zabezpieczonych przestrzeni ciśnieniowych
 • Możliwość stosowania znacznie większych przekrojów przelotowych (Fike oferuje w programie standardowym wkładki ciśnieniowe od DN25 (¼”) do DN 600 (24’’) – inne rozmiary na zapytanie – podczas gdy maksymalne średnice zaworów rzadko przekraczają 250 – 300 mm
 •  Możliwość zastosowania przy bardzo niskich ciśnieniach zadziałania
 • Możliwość zastosowania w warunkach podciśnienia
 • Prosta eksploatacja (głowice nie wymagają prawie żadnych zabiegów eksploatacyjnych i nie muszą przechodzić okresowych przeglądów przez UDT jak ma to miejsce w przypadku zaworów. Inspekcję wizualną płytki może przeprowadzić użytkownik
 •  Większa szybkość działania w porównaniu z innymi urządzeniami zabezpieczającymi (od momentu przekroczenia ciśnienia dopuszczalnego do momentu całkowitego otwarcia przekroju wylotowego, a więc momentu w którym ciśnienie w zabezpieczanym urządzeniu zaczyna gwałtownie spadać.

UKŁAD PŁYTKA – ZAWÓR

Zastosowanie kombinacji płytek bezpieczeństwa z zaworami bezpieczeństwa łączy zalety dwóch systemów zabezpieczenia urządzeń ciśnieniowych, czyli całkowitą szczelność jaką gwarantuje płytka bezpieczeństwa z ponownym zamknięciem otworu dopływowego po zadziałaniu zaworu bezpieczeństwa.

Zastosowanie kombinacji płytki bezpieczeństwa i zaworu bezpieczeństwa stosuje się głównie w następujących układach:

 

Wariant 1

Płytka na dopływie zaworu bezpieczeństwa.

Stosuje się dla zabezpieczenia zaworu bezpieczeństwa przed szkodliwym działaniem agresywnych mediów na zawór. Dzięki takiej kombinacji wydłuża się żywotność zaworu, gdyż głowica bezpieczeństwa stanowi dodatkowe „uszczelnienie”

 

Wariant 2

Płytka na odpływie zaworu bezpieczeństwa.

Taka kombinacja ma zastosowanie w przypadku, gdy zawór bezpieczeństwa zrzuca obojętny chemicznie czynnik roboczy do sieci zrzutowej, w której znajduje się substancja agresywna.

 

Wariant 3

Głowice na dopływie i na odpływie zaworu bezpieczeństwa.

Stosuje się, gdy zawór zabezpiecza zbiornik z czynnikiem agresywnym, a odpływ
z zaworu następuje do sieci zrzutowej wypełnionej również agresywnym medium.

Zastosowanie układu płytka – zawór, jest możliwe jedynie gdy układ spełnia następujące wymagania:

 • Ciśnienie rozerwania dla płytki bezpieczeństwa oraz ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa muszą być takie same.
 • Płytka bezpieczeństwa nie może być płytką fragmentującą. Przykładem płytek które nie fragmentują i doskonale nadają się do kombinacji płytka – zawór są m.in. POLY-SD lub SCRD firmy Fike.
 • Musi być zachowana odpowiednia przestrzeń pomiędzy płytką a zaworem w celu zapewnienia prawidłowego otwarcia się płytki.
 • Strata ciśnienia w przewodzie doprowadzającym nie może przekraczać 3% wartości różnicy pomiędzy dopuszczalnym ciśnieniem roboczym
  a przeciwciśnieniem zaworu bezpieczeństwa.
 • Układ musi zawierać urządzenie do zasygnalizowania zadziałania płytki bezpieczeństwa (np. czujnik rozerwania firmy Fike), lub inne urządzenie sygnalizujące nieszczelność (np. manometr)
 • Musi istnieć możliwość odprowadzenia kondensatu z przestrzeni pomiędzy płytką i zaworem bezpieczeństwa.
 • Przestrzeń pomiędzy płytką a zaworem powinna być wentylowana aby powstające ewentualnie ciśnienie w tej przestrzeni nie zmieniło sposobu zadziałania płytki bezpieczeństwa.
 • Przepustowość głowicy bezpieczeństwa musi być nie mniejsza niż przepustowość zaworu bezpieczeństwa.

Szczegółowe warunki zastosowania kombinacji zaworu bezpieczeństwa z płytką bezpieczeństwa określa norma EN ISO 4126-3.

 

ZALETY WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA UKŁADU PŁYTKA BEZPIECZŃSTWA– ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA W UKŁADZIE

 • Ochrona zaworu bezpieczeństwa przed korozją i innymi szkodliwymi własnościami medium roboczego.
 • Możliwość zastosowania zaworu bezpieczeństwa w tańszym wykonaniu materiałowym.
 • Gwarancja całkowitej szczelności dzięki płytce bezpieczeństwa.
 • Możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez konieczności jego demontażu.
 • Brak konieczności natychmiastowego przestoju instalacji po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa.

 

BADANIA PŁYTEK BEZPIECZEŃSTWA FIRMY FIKE WYKONANE PRZEZ CENTRALNE LABORATORIUM DOZORU TECHNICZNEGO
W POZNANIU

Płytki bezpieczeństwa firmy Fike zostały poddane badaniu które potwierdziło ich prawidłowe działanie w konfiguracji z zaworami bezpieczeństwa. Badanie przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu obejmowało badanie przykładowych głowic bezpieczeństwa w rozmiarach DN25, DN50 oraz DN80 w połączeniu z zaworami bezpieczeństwa, dla różnych długości przewodu łączącego równych: 1 DN, 3 DN, 5 DN i 10 DN.

Przeprowadzone badania w pełni potwierdziły prawidłowe działanie płytek bezpieczeństwa Fike w konfiguracji z zaworami bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami.

Sprawozdanie z badań oraz wkładki ciśnieniowe wraz z obudowami (uchwytami) po badaniach laboratoryjnych zostały przekazane do dyspozycji firmy Fike.

 

PRAWIDŁOWY DOBÓR PŁYTEK BEZPIECZEŃSTWA

Prawidłowe działanie płytek bezpieczeństwa działających zarówno jako samodzielne urządzenia jak również w konfiguracji z zaworami bezpieczeństwa jest możliwe jedynie przy ich prawidłowym doborze do indywidualnych warunków panujących na instalacji klienta w oparciu o przekazane przez zamawiającego parametry.

Zaleca się aby dobór odpowiednich płytek Fike odbywał się przy udziale biura projektowego lub po konsultacji z Biurem Inżynieryjno – Handlowym firmy CORONA, która jest wyłącznym, autoryzowanym przedstawicielem firmy Fike na terenie Polski.

Dane niezbędne do prawidłowego doboru płytki bezpieczeństwa:

 • Wymagane ciśnienie rozerwania płytki
 • Temperatura rozerwania
 • Rozmiar nominalny
 • Typ kołnierza
 • Rodzaj medium
 • Materiał wykonania membrany ciśnieniowej
 • Dane dot. parametrów roboczych układu
 • Czy występuje podciśnienie / przeciwciśnienie
 • Dane zaworu bezpieczeństwa (jeżeli płytka ma pracować w układzie z zaworem)

Szczegółowe dane dotyczace płytek bezpieczeństwa jak również innych urządzeń oferowanych przez firmę CORONA można znaleźć na stronie www.corona.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl