Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla pyłów i gazów

Bezpieczne odprowadzanie wybuchów za pomocą odpowietrzanie wybuchów w kombinacji z przerywaczami płomieni oraz aktywne systemy tłumienia wybuchów. Podczas transportu różnego rodzaju mediów do zamkniętych zbiorników istnieje duże ryzyko wybuchu rozproszonego pyłu. Tego typu wypadki mają katastroficzne konsekwencje także dla personelu pracującego w pobliżu jak i dla sprzętu w zakładzie. Takie samo niebezpieczeństwo niesie nagły wzrost … Czytaj dalejSystemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla pyłów i gazów

EnglishPolandCzechRussiaLithuania