CORONA

Automatik pelletizing systems od dziesięcioleci znany jest z produkcji systemów granulacji najwyższej jakości oraz uznawany za lidera granulacji wodnej.

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Niemiecki producent pomp zębatych do tłoczenia cieczy o dużej lepkości. Na światowych rynkach działa od przeszło 75 lat.

Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla pyłów i gazów.

Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla pyłów i gazów. Bezpieczne odprowadzanie wybuchów za pomocą odpowietrzanie wybuchów w kombinacji z przerywaczami płomieni oraz aktywne systemy tłumienia wybuchów typu HRD FIKE.

Podczas transportu różnego rodzaju mediów do zamkniętych zbiorników istnieje duże ryzyko wybuchu rozproszonego pyłu. Tego typu wypadki mają katastroficzne konsekwencje także dla personelu pracującego w pobliżu jak i dla sprzętu w zakładzie. Takie samo niebezpieczeństwo niesie nagły wzrost ciśnienia.

Eksplozja filtra bez zabezpieczeń

 

Ryzyko zagrożenia zostało już rozpoznane przed ponad 100 latami. Wiele gałęzi przemysłu wypracowało własne zasady i wytyczne aby chronić się przed ciągłym zagrożeniem. Jednym rozwiązaniem są kroki podejmowane podczas projektowania technologii procesu, jednak, kiedy nie można rozwiązać problemu pyłu (np. słód, mleko w proszku, cukier), należy wdrożyć techniki zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Techniki odpowietrzania wybuchów np.: za pomocą paneli bezpieczeństwa mają na celu kontrolowane odprowadzenie ciśnienia.

Kolejno pragniemy zapoznać czytelników z metodami, jakie zostały wypracowane w celu zabezpieczenia ludzi i instalacji przed niebezpiecznymi skutkami eksplozji spowodowanych pyłami i gazami w przemyśle.

 Elewator kubełkowy z panelami bezpieczeństwa

 

Panele bezpieczeństwa: Metoda najstarsza i najbardziej sprawdzona.

Certyfikowane ATEXowe płyty bezpieczeństwa FIKE mają na celu natychmiastowe otwarcie bez jakiejkolwiek fragmentacji materiału. Poprzez swoje zadziałanie wyprowadzą  ciśnienie w kontrolowany sposób i ochronią aparat procesowy.

Przez lata aby chronić instalację wewnątrz budynków trzeba było budować kanały dekompresyjne, które po otwarciu panelu bezpieczeństwa odprowadzały wybuch na zewnątrz.

Budowa kanałów o ile jest możliwa jest bardzo kosztowna i nie zawsze możliwa do wykonania.

Długość kanału dekompresyjnego jednocześnie powoduje zwiększenie powierzchni dekompresyjnej panelu przez co nie zawsze wyprowadzanie wybuchów poprzez kanały jest możliwe. Wadą takich rozwiązań było wydostawanie się ognia do pomieszczeń jeżeli nie można było wyprowadzać kanałów. Jednak poprzez badania Fike  dopracował technikę bezpłomiennego odprowadzania wybuchów wewnątrz pomieszczeń. (Przerywacz płomieni FlameQuench II)

W ten sposób zaistniało rozwiązanie, bezpiecznego odprowadzania ciśnień spowodowanych wybuchem wewnątrz pomieszczeń z minimalnie krótkim czasem postoju instlacji.

Klient ma możliwość samodzielnej wymiany elementów przez co czas bez produkcji jest skrócony do maksimum.

                       

Wybuch z panelem bezpieczeństwa                            Wybuch z przerywaczem ognia Flamequench

 

Przerywacze płomieni: Kombinacja panelu bezpieczeństwa i elementu chłodzącego wybuch.

W celu odpowiedniego działania przerywacza ognia (Fike Flamequench II), montuje się go na panelu bezpieczeństwa

W momencie, kiedy wewnątrz aparatu nastąpi wybuch płyta bezpieczeństwa otworzy się i wypuści całą energie włącznie z ogniem w stronę prostokątnego lub okrągłego przerywacza ognia. Przerywacze Płomieni są urządzeniami pasywnymi, nie wymagają żadnego zasilania zewnętrznego a ich przeglądy wymagają, co najwyżej użycia kompresora w celu oczyszczenia.

Elementy FlamQuench składają się z odpowiednich plecionek metali, które poprzez swoje otwory współdziałając z panelem bezpieczeństwa na tyle wychłodzą płomień, że na zewnątrz wyjdzie wyłącznie gorące powietrze. Temperatura w okolicy 2metrów od Flamequencha podczas wybuchu jest nieszkodliwa dla człowieka.

Fike opracował także specjalne wersję przerywaczy ognia przeznaczone wyłącznie dla danych aplikacji. Np.: dla elewatorów kubełkowych model o nazwie EleQuench, który charakteryzuje się łatwym montażem na elewatorach kubełkowych.

Np. dla odpylaczy / filtr model prostokątny o bardzo dużej wydajności FlamQuench SQ.

Wszystkie elementy po długotrwałych badaniach są certyfikowane i zgodne z ATEX.

 

          Izolacja Wybuchów oraz zatrzymywanie propagacji wybuchu do innych części systemu.

Samo zabezpieczenie przed ciśnieniem i eksplozją w danym urządzeniu jednak nie jest wystarczające ponieważ podczas wybuchu ogień z falą wybuchową przedostają się do każdego króćca. Dlatego FIKE opracował gamę aktywnych systemów zabezpieczeń przed wybuchami.
Aktywna izolacja wybuchów to butla ze specjalnym środkiem przeznaczonym dla danej aplikacji, która podczas wybuchu w odpowiednim momencie rozproszy wewnątrz rurociągu lub linii transportowej odpowiednią ilość środka gaszącego przez co ogień zostanie zgaszony i nie przedostanie się do kolejnych elementów instalacji.

 

          AKTYWNE SYSTEMY TŁUMIENIA WYBUCHÓW HRD.

Dla bardziej skomplikowanych zadań proponujemy zastosowanie aktywnych systemów tłumienia wybuchów typu HRD. Są to butle z specjalnym środkiem gaszącym współpracujące z serwerem oraz czujnikami ciśnieniowymi lub optycznymi, które mają na celu w przeciągu kilku milisekund w momencie zagrożenia (formowania się kuli wybuchu) wstrzelić proszek do instalacji i zniwelować zagrożenie.

 

Firma „CORONA” Sp. z o.o. jako oficjalny doradca techniczny i przedstawiciel firmy FIKE w Polsce pomaga swoim klientom w wybraniu najbardziej odpowiedniej metody zabezpieczenia przed wybuchem. 

 

Artykuł opracował Manager FIKE Europe Roger Bours oraz Doradca Techniczny firmy Fike w Polsce „CORONA” Sp. z o.o. Tomasz Jobczyk.

www.fike.com / www.fike.pl / www.corona.org.pl

 

LITERATURA:

  1. Explosion protection using flameless venting – a review, Health and Safety Laboratory Report No EC/05/50, October 2006. Author: P Holbrow – Explosion Safety Unit HSL – Harbup Hill, Buxton, Derbyshire.
  2. Efficiency of flameless venting devices, K. Chatrathi, J.E. Going (Fike Corporation) Process Safety Progress, 22 (1), 33,2003.

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl