Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla pyłów i gazów

Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla pyłów i gazów

Bezpieczne odprowadzanie wybuchów za pomocą odpowietrzanie wybuchów w kombinacji z przerywaczami płomieni oraz aktywne systemy tłumienia wybuchów

Podczas transportu różnego rodzaju mediów do zamkniętych zbiorników istnieje duże ryzyko wybuchu rozproszonego pyłu. Tego typu wypadki mają katastroficzne konsekwencje także dla personelu pracującego w pobliżu jak i dla sprzętu w zakładzie. Takie samo niebezpieczeństwo niesie nagły wzrost ciśnienia.

Ryzyko zagrożenia zostało już rozpoznane przed ponad 100 latami. Wiele gałęzi przemysłu wypracowało własne zasady i wytyczne, aby chronić się przed ciągłym zagrożeniem. Jednym rozwiązaniem są kroki podejmowane podczas projektowania technologii procesu, jednak, kiedy nie można rozwiązać problemu pyłu (np. słód, mleko w proszku, cukier), należy wdrożyć techniki zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Techniki odpowietrzania wybuchów np.: za pomocą paneli bezpieczeństwa mają na celu kontrolowane odprowadzenie ciśnienia.

Kolejno pragniemy zapoznać czytelników z metodami, jakie zostały wypracowane w celu zabezpieczenia ludzi i instalacji przed niebezpiecznymi skutkami eksplozji spowodowanych pyłami i gazami w przemyśle.

Zobacz więcej… 

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag