CORONA

Automatik pelletizing systems od dziesięcioleci znany jest z produkcji systemów granulacji najwyższej jakości oraz uznawany za lidera granulacji wodnej.

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe Potentat w dziedzinie systemów przeciwwybuchowych. Producent pasywnych(płyty bezpieczeństwa) i aktywnych systemów zabezpieczeń (systemy HRD)

 

SPECTREX INC.   

 

Przez prawie 34 lat Firma Spectrex zasiada na fotelu lidera w dziedzinie wykrywania wycieków gazu oraz rozprzestrzeniania się ognia. Firma w swojej historii rozwinęła pierwsze na świecie detektory UV/IR oraz czujniki potrójnej detekcji (IR3). Jako pierwsza również wprowadziła ksenonowe lampy błyskowe w konstrukcjach opartych o otwartą ścieżkę pomiarową

Te innowacyjne osiągnięcia w dziedzinie monitorowania bezpieczeństwa pozwalają do dziś zapewniać zaawansowane rozwiązania dla klientów z przemysłu petrochemicznego, chemicznego ,energetycznego i wielu wielu innych.

 

Detekcja Ognia i Gazu

Platformy wiertnicze, zakłady przetwórcze, rurociągi, farmy magazynowe i instalacje LPG / LNG - wszystkie z nich wykorzystują lub produkują szeroki zakres niebezpiecznych palnych gazów lub cieczy, które mogą zostać wykryte za pomocą detektorów. Poniżej możliwe zastosowania naszych detektorów firmy Spectrex.

 

Platformy wiertnicze

Platformy wiertnicze i FPSO wymagają zaawansowanych detektorów płomienia ShaprEye IR3 i gazu SafEye. Sprzęt monitorujący ma za zadanie ochronę ważnych instalacji i zminimalizować ryzyko dla personelu. Specjalne systemy monitorowania gazów i aplikacji HVAC są przeznaczone do ciągłego monitorowania stężeń łatwopalnych w celu zapewnienia wczesnego ostrzegania i alarmu.

Detektory muszą być wiarygodne (SIL2) i działać szybko, aby mogły umożliwić środki zapobiegawcze.

 

Rafinerie zakłady przetwórcze LPG I LNG

W rafineriach, zakładach przetwórczych, zakładach LPG i LNG, i obiektach, w których gaz ziemny, propan i inne ciężkie gazy węglowodorowe są przetwarzane i przechowywane, niebezpieczeństwo występowania chmury gazu ,gromadzenia i migracji po ziemi jest bardzo wysokie.
Inne lokalizacje zastosowań:  kołnierze rur, zawory oraz obszary, w których łatwopalny produkt opuszcza zbiorniki.

 

LPG i LNG

LPG i LNG są wykorzystywane zarówno jako substraty jak i źródła energii dla różnych procesów destylacji. W rafineriach i termianalach istnieją specjalne jednostki produkcyjne, a także odbywa się wiele procesów, które stwarzają szczególne zagrożenie pożarowe.

Ciągłe monitorowanie zbiorników pod kątem wycieków i emisji oparów jest koniecznością ze względu na bezpieczeństwo osób i maszyn,
Zbiorniki petrochemiczne wymagają monitorowania w celu wykrycia wycieku ciężkopalnego gazu węglowodorowego, który pozostaje blisko ziemi.

 

Zbiorniki z pływającym dachem

W zbiornikach z "pływającym dachem", w których magazynowana jest ropa naftowa i inne produkty naftowe może wystąpić migracja pary wodnej na zewnątrz uszczelek dachu i doprowadzić do zapalenia tworząc pożar paliwa, który w czasie (jeśli pozostaje niewykryty) niszczy uszczelkę i prowadzi do wystąpienia katastrofalnego pożaru.
Detektory płomienia Spectrex IR3 są idealne do ciągłego monitorowania obszaru uszczelnienia obręczy nad dachem. Ostrzegają nawet w przypadku zbiorników o dużej średnicy (do 60 m).

 

Instalacje Procesowe

Instalacje procesowe, które używają lub wytwarzają materiały łatwopalne,  mają zastosowanie w wielu branżach, w tym:

przemyśle chemicznym i petrochemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, przy produkcji przypraw, farb, tekstyliów,  w przemyśle drukarskim, przy obróbce metali, w przetwórstwie, przy oczyszczaniu ścieków, uzdatnianiu wody, rolnictwie, przy produkcji pestycydów, materiałów wybuchowych, fajerwerków i generatorów dymu, przy produkcji wosku i obróbki świec ,przy produkcji  rozpuszczalników, w chłodnictwie i klimatyzacji, itp.


Materiały palne obejmują:  wodór jako paliwo substratów, LNG i LPG - stosowane jako substraty, monomery i polimery organiczne wytwarzane w przemyśle tworzyw sztucznych (etylen i polietylen itp.), rozpuszczalniki itp. Większość z tych łatwopalnych chemikaliów stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu i jej personelu, szczególnie w bardzo zatłoczonych obszarach produkcyjnych, które zawierają wiele reaktorów, turbin, zaworów i rurociągów dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia.

Detektory płomienia Spectrex Seria 40/40  zapewniają wiarygodne i szybkie ostrzeganie o pożarze i umożliwiają wczesne podjęcie środków zapobiegawczych.

Detektory gazu Spectrex Safeye zapewniają ostrzeżenie o niebezpieczeństwie i pozwalają podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec eksplozji gazu.

 

Wentylacja, Klimatyzacja

Awaria turbiny powoduje szybki wzrost i przepływ chmur gazów palnych, które, jeśli nie zostaną wykryte szybko, mogą doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu. Głównym zagrożeniem jest tworzenie się chmur gazowych i ich ewentualna migracja do wlotu powietrza turbiny lub do systemu wentylacji lub klimatyzacji. Gazy palne mogą zostać szybko wessane do turbiny i dotrzeć do komory spalania lub zapalić się od gorących punktów. Kluczem do sukcesu jest szybka reakcja. Detektor gazu Spectrex SafEye pozwoli szybko (w ciągu 2-3 sekund) aktywować awaryjne wyłączenie turbiny po wykryciu wysokiego stężenie gazu palnego.

Przykład:

Wyciek gazu palnego, który dostaje się do systemu wentylacyjnego, zwiększa zagrożenie pożarowe i zdrowia na obszarach zamieszkanych. Wykrywanie migracji chmury  gazu, zanim trafią one do systemu wentylacyjnego jest koniecznością, ponieważ iskry od elektryczności statycznej lub gorące powierzchnie mogą zapalić kieszenie palnego gazu w systemie wentylacyjnym.

 

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

W przemyśle chemicznym i petrochemicznym istnieje mnóstwo wyrafinowanych procesów wysokiego ryzyka z udziałem łatwopalnych chemikaliów. Różne procesy rafinacji węglowodorów jak również nowoczesne procesy reformowania benzyny maja na celu wytworzenie produktów o wyższej jakości i wydajności. Wszystkie te procesach wymagane jest zastosowanie szybkich i niezawodnych detektorów płomienia i monitorowania gazów.

W przemyśle chemicznym ma zastosowanie wiele niebezpiecznych substancji, do których należy między innymi duża ilość toksycznych i palnych gazów. Sprawia to, że ​​jest konieczne monitorowanie każdego aspektu przemysłu chemicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu, sprzętu, a nawet  populacji ogólnej. Podczas mieszania i destylacji łatwopalnych chemikaliów wymagane jest zastosowanie detektorów gazu, zwłaszcza w obszarze zbiornika i kolumny destylacyjnej. W obszarach tych zalecane jest również wdrożenie wtórnego poziomu bezpieczeństwa w postaci czujek płomienia.
W firmach zajmujących się dystrybucją chemikaliów wymagana jest obecność detektorów gazu na dokach załadunkowych oraz w pojazdach transportu w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przed wyciekami.
Firmy zajmujące się składowaniem chemikaliów także powinny zaopatrzyć się w detektory gazów.

 

Duże instalacje

W przypadku wielu instalacji, istnieje zapotrzebowanie na monitorowanie obwodu, aby ostrzec o  migracji niebezpiecznych chmur do obszarów  zaludnionych.

Detektory gazu Spectrex Safeye to skuteczny i ekonomiczny sposób monitorowania dużych ogrodzeń obwodowych, aby szybko ostrzec przed niebezpieczeństwem.

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl