CORONA

Niemiecka firma przodująca w dziedzinie systemów bezpieczeństwa oraz armatury przemysłowej. Dostawca zabezpieczeń typu przerywacze płomieni i zawory oddechowe  m.in. dla rafinerii i baz paliwowych.

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Niemiecki producent osprzętu elektrycznego dla obszarówniebezpiecznych.Skrzynki połączeniowe rozgałęźne ATEX, złącza wysokonapięciowe, wpusty kablowe, zaślepki Ex

SERGI Transformer Protector

 

SERGI Transformer Protector jest francuską firmą posiadającą już ponad 60 lat doświadczenia na polu ochrony transformatorów. SERGI prowadziła intensywny program badawczy, który miał na celu poznanie i zrozumienie fizycznych zjawisk prowadzących do eksplozji transformatora. Rezultatem tych badań było wymyślenie, zaprojektowanie i wyprodukowanie Transformer Protector'a (TP). Od końca lat 90-tych SERGI jest światowym liderem w dziedzinie zapobiegania wybuchom i pożarom transformatorów. 

Transformer Protector jest sprawdzonym rozwiązaniem, mającym na celu zapobieżenie powstawaniu pożarów i eksplozji transformatorów powstałych wskutek zwarcia.Rozwiązanie bazuje na bezpośredniej reakcji mechanicznej Zestawu Rozprężającego względem wewnętrznego ciśnienia dynamicznego kadzi wywołanego przez łuk elektryczny. Po wystąpieniu zwarcia, eksplozji udaje się zapobiec dzięki szybkiemu (milisekundy) rozprężeniu transformatora poprzez natychmiastowe odprowadzenie oleju do niezależnego zbiornika. Pierwszy dynamiczny pik ciśnienia uaktywnia TP zanim wytworzone zostanie wysokie ciśnienie statyczne. Transformator jest więc chroniony przed eksplozją i pożarem. Gdy uaktywnione jest zabezpieczenie TP, wysyłany jest sygnał do Skrzynki Kontrolnej. Po odebraniu drugiego sygnału z jednego z elektrycznych zabezpieczeń transformatora, jak np., Buchholz, nagły przyrost ciśnienia lub zwarcie doziemne, Skrzynka Kontrolna TP inicjuje alarm do ręcznego lub automatycznego uaktywnienia wtrysku azotu do wnętrza kadzi transformatora.

TP jest pasywnym systemem mechanicznym, który może być dostosowany do każdego transformatora olejowego powyżej 1MVA i ma na celu ochronę przed wybuchem.

Od maja 2016 roku Corona Serwis Sp. z o.o. współpracuje z SERGI Transformer Protector.

 CORONA Ochrona Transformatorów

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl