CORONA

Niemiecki producent pomp zębatych do tłoczenia cieczy o dużej lepkości. Na światowych rynkach działa od przeszło 75 lat.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe Potentat w dziedzinie systemów przeciwwybuchowych. Producent pasywnych(płyty bezpieczeństwa) i aktywnych systemów zabezpieczeń (systemy HRD)

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Przerywacza Ognia Ex

Skutki małej metalowej części np.: śruby, najmniejszej iskry w instalacji mogą być przerażające. Dewastacja i zniszczenie to zwykle obraz, jaki ukazuje się po deflagracji lub detonacji w instalacjach, gdzie transportowane są potencjalnie niebezpieczne wybuchowe gazy lub opary. W momencie, kiedy gaz w zamknięciu ulegnie zapaleniu, płomień zaczyna się przemieszczać przez rurociąg z niesamowitą prędkością, czego rezultatem jest niszcząca siła. Średnia prędkość z jaką płomień zaczyna się przemieszczać to 3000 m/s!!!

Do takich zadań przygotowaliśmy nasz przerywacz ognia VALWO, który zatrzyma płomień, odpowiednio go wystudzi i ochroni cała instalacje oraz wszystko wokoło niej.

Gdzie powinno się używać przerywaczy ognia VALWO?

Wszędzie tam gdzie transportowane i składowane są łatwopalne ciecze, gazy lub opary przerywacze płomieni /ognia powinny być w zastosowaniu, aby zminimalizować 
ryzyko w momencie, kiedy wybuchowe media ulegną zapłonowi. Stosując przerywacz płomieni /ognia chronimy zarówno fabrykę, instalację oraz co najważniejsze ludzi.

Zalecane jest, aby wszystkie urządzenia, które mają permanentne źródła zapłonu były wyposażone w przerywacze płomieni /ognia.

Zbiorniki oraz mieszalniki często z reguły mają zamontowane zawory oddechowe lub odpowiednie odpowietrzniki, które poprzez potencjalne niebezpieczeństwo kontaktu 
ze źródłem zapłonu mogą doprowadzić do wybuchu dlatego w nowoczesnym przemyśle zaleca się zabezpieczanie takich procesów przerywaczami płomieni / ognia VALWO.

Zależnie od aplikacji proponujemy odpowiednie przerywacze płomieni / ognia dla specjalnego produktu lub zastosowania. Istnieje możliwości kombinacji danych modeli przerywaczy płomieni / ognia z zaworami oddechowymi lub samymi zaworami podciśnieniowymi lub zaworami nadciśnieniowymi.

Przerywacze płomieni / ognia należą do pasywnych systemów zabezpieczających przed deflagracjami i detonacjami oraz nie posiadają żadnych ruchomych części. 
Podstawą budowy każdego przerywacza płomieni / ognia jest odpowiednio skręcony i ułożony kawałek plecionki metalu, który poprzez swoje właściwości gwarantuje działanie urządzenia.

Każdy z gazów ma swoją charakterystykę. Na jej podstawie można dobrać odpowiedni przekrój plecionek metali, przez który nie przedostanie się płomień. To zachowanie uwarunkowane jest dobraniem i wyprodukowaniem bezpiecznika ogniowego z odpowiednimi szczelinami nazywającymi się w skrócie MESG. (Maximum Experimental Safe Gap).

Aby odpowiednio zdusić i wychłodzić płomień, tak aby nie przedostał się dalej należy odpowiednio dobrać otwory, aby parametry MESG nie przekraczał parametrów medium. 
Ważna jest nie tylko wysokość elementu, ale także jego długość. Musi ona być tak skalkulowana, aby absorbowała w odpowiedni sposób ciepło wybuchu. W ten sposób po przejściu gazu przez cały element na końcu temperatura gazu będzie poniżej jego temperatury samozapłonu, przez co ochronione zostanie wszystko, co znajduje się za przerywaczem płomieni / ognia.

Zasada działania przerywacza ognia Valvo

"Ochrona przed ciśnieniem i płomieniami" 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl