CORONA

Niemiecki producent osprzętu elektrycznego dla obszarówniebezpiecznych.Skrzynki połączeniowe rozgałęźne ATEX, złącza wysokonapięciowe, wpusty kablowe, zaślepki Ex

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Niemiecka firma przodująca w dziedzinie systemów bezpieczeństwa oraz armatury przemysłowej. Dostawca zabezpieczeń typu przerywacze płomieni i zawory oddechowe  m.in. dla rafinerii i baz paliwowych.

Przerywacz ognia/płomieni VALWO

 

Wszędzie tam gdzie transportowane i składowane są łatwopalne ciecze, gazy lub opary powinny być w zastosowaniu przerywacze płomieni / ognia , aby zminimalizować  ryzyko w momencie, kiedy wybuchowe media ulegną zapłonowi.

Stosując przerywacz płomieni / ognia chronimy zarówno fabrykę, instalację oraz, co najważniejsze, ludzi.

Zalecane jest, aby wszystkie urządzenia, które mają permanentne źródła zapłonu były wyposażone w przerywacze płomieni / ognia.

Zbiorniki oraz mieszalniki często z reguły mają zamontowane zawory oddechowe lub odpowiednie odpowietrzniki, które poprzez potencjalne niebezpieczeństwo kontaktu ze źródłem zapłonu mogą doprowadzić do wybuchu dlatego w nowoczesnym przemyśle zaleca się zabezpieczanie takich procesów przerywaczami płomieni / ognia VALWO

Przerywacze płomieni / ognia należą do pasywnych systemów zabezpieczających przed deflagracjami i detonacjami oraz nie posiadają żadnych ruchomych części. Podstawą budowy każdego przerywacza płomieni / ognia jest odpowiednio skręcony i ułożony kawałek plecionki metalu, który poprzez swoje właściwości gwarantuje działanie urządzenia. 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl