CORONA

Niemiecki producent osprzętu elektrycznego dla obszarówniebezpiecznych.Skrzynki połączeniowe rozgałęźne ATEX, złącza wysokonapięciowe, wpusty kablowe, zaślepki Ex

Automatik pelletizing systems od dziesięcioleci znany jest z produkcji systemów granulacji najwyższej jakości oraz uznawany za lidera granulacji wodnej.

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych

CORONA Sp. z o.o. poprzez doradztwo techniczne i zastosowaną technologię zapewnia kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa procesowego na kazdym etapie inwestycji. Oferowane usługi i urzadzenia dostępne w gamie produktów jakie posiadamy są zgodne z obowiazującymi przepisami i standardami Unii Europejskiej.

ETAP PROJEKTOWANIA

    Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem – wyznaczanie stref

    Ocena Ryzyka wybuchu stwarzanego przez atmosfery wybuchowe substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów

    Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem

    Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych metodami: HAZOP, PHA

    Analizy SIL (Safety Integrity Level)

    Analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)

    Raport o Bezpieczeństwie

    Certyfikacja maszyn pracujących w strefach zagrożonych wybuchem

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl