Poważny incydent na elektrowni

Poważny incydent na elektrowni

W dniu 26.04.2019 r. o godz. 17:14 nastąpił wybuch transformatora w jednej z elektrowni w Trzebini.
Wypadek miał miejsce na urządzeniu 220KV, który posiada w kadzi około 43 ton oleju do transformatorów. Zwarcie łukowe, które było najprawdopodobniej przyczyną rozerwania kadzi doprowadziło do wielogodzinnego pożaru, który gasiły 8 zastępów straży pożarnej. W kolejnych godzinach pożaru dojechały kolejne zastępy w celu pomocy wozom gaszącym.

                                         

                                             

 

 

 

 

 

 

 Transformator z zabezpieczeniami Sergi

Miasto, podczas kilku godzin akcji ratowniczej, w wielu miejscach zostało pozbawione napięcia, a dym przez parę godzin był widoczny z odległości kilku kilometrów.
System gaszący zabudowany na instalacji transformatora, nie spełnił swojego zadania. Systemy gaszenia pianą lub tym bardziej wodą nie spełniają swojego przeznaczenia, jeżeli wyciek oleju jest na tyle gwałtowny, że duża ilość oleju zostaje wylana, w przeciągu kilkunastu sekund.

Wypełnienie tacy przez zastępy straży pożarnej nie przynosiło na początku rezultatu, ze względu na potężną temperaturę jaka panowała w tacy transformatora, która zatrzymała olej wewnątrz i zapobiegła większym szkodą dla środowiska.

Zdarzenie zwarcia łukowego jest zjawiskiem nieprzewidywalnym i bardzo gwałtownym. Zwyczajne systemy gaśnicze nie są w stanie, zatrzymać procesu nadciśnienia i tym samym zatrzymać procesu rozerwania kadzi i późniejszego pożaru. Pospolity przekaźnik Buchholza, nie zdąży zadziałać przed rozerwaniem kadzi, a system gaszenia zamontowany dookoła nie ugasi pożaru.

Transformatory są urządzeniami, które są lokalizowane często w centrach miast, gdzie tego typu zdarzenie miałoby fatalne skutki środowiskowe, jak i mogłoby skutkować wielogodzinną niedyspozycyjnością zasilania.

Zabezpieczenia Sergi

CORONA Serwis analizuje zdarzenia awaryjne i tak jak w wyżej wymienionym przypadku wykonuje tzw.„case study”, czyli opracowanie potencjalnych przyczyn zdarzenia i analizy skutków awarii.
Zastosowanie opatentowanych systemów Sergi (przeciwwybuchowych i gaszących) jest jedynym skutecznym rozwiązaniem dla transformatorów olejowych. Systemy za pomocą płytki bezpieczeństwa (wkładki ciśnieniowej) wyposażonej w odpowiedni czujnik rozerwania i podłączonej do własnej automatyki wdrażają proces wstrzelenia mieszanki gazów obojętnych zatrzymujących proces pożaru.

Zabezpieczony transformator Sergi

Każda awaria transformatora, a w szczególności w zakładach energetycznych skutkuje w przerwach produkcyjnych, a co za tym idzie przerwami w dostawie energii elektrycznej dla zakładów przemysłowych i co może być najbardziej uciążliwe także dla gospodarstw domowych. Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej przywiązują dużą wagę do stanu technicznego transformatorów jak i ich możliwej niedyspozycyjności po zdarzeniu awaryjnym i związanym z tym kilkumiesięcznym przestojem w celach remontowych lub związanym z oczekiwaniem na nowy sprzęt.

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag