CORONA

Automatik pelletizing systems od dziesięcioleci znany jest z produkcji systemów granulacji najwyższej jakości oraz uznawany za lidera granulacji wodnej.

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Pompy zębate w wykonaniu dla zastosowań chemicznych

 

DCP
Pompy te wykonane są z litej stali kwasoodpornej przeznaczone dla wymagających zastosowań w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym i środków spożywczych. Duże stopniowanie, układ projektowy, różne systemy uszczelnienia i kombinacje materiałów stwarzają szeroki zakres zastosowania. Dla mediów niekorodujących szereg ten oferowany jest w wykonaniu ze stali i z żeliwa.


DCP-G
Pompy zębate DUDEK przewidziano z trzema różnymi systemami uszczelnienia:

  • DCP-EIG: pojedyncze wewnętrzne uszczelnienie mechaniczne;
  • DCP-EAG: pojedyncze zewnętrzne uszczelnienie mechaniczne;
  • DCP-DG: podwójne mechaniczne uszczelnienie. 

 

DCP-MD
Pompy zębate DUDEK ze sprzęgłem magnetycznym umożliwiają zastosowanie dla mediów niebezpiecznych dla człowieka i środowiska. Są stosowane przede wszystkim tam, gdzie uszczelnienia mechaniczne nie zdają egzaminu lub powodują wysokie koszty.


DCP-H
Jako opcja pompy szeregu DCP mogą być z ogrzewanym korpusem:

  • DCP-H:  z ogrzewaniem elektrycznym korpusu (4 wkłady grzejne w korpusie);
  • DCP-FH:  z ogrzewaniem cieczą lub parą płyt aluminiowych, podgrzewających górną i dolną stronę pompy.

 

DCP-V
Jako opcja mogą być dostarczane pompy szeregu DCP z zaworem przelewowym. Zawór taki zabezpiecza pompę przed zbyt dużymi wzrostami ciśnienia.

 

 

 

 

 

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl