CORONA

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe Potentat w dziedzinie systemów przeciwwybuchowych. Producent pasywnych(płyty bezpieczeństwa) i aktywnych systemów zabezpieczeń (systemy HRD)

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Płyta Bezpieczeństwa FLEX-V

 

Płyta bezpieczeństwa do zastosowania w urządzeniach o wysokiej wydajności, do ochrony przed skutkami wybuchów pyłów oraz gazów. W przeciwieństwie do tradycyjnych płyt FLEX-V powraca do swojego pierwotnego położenia na końcu procesu upuszczenia wybuchu. Tym samym ponownie pokrywa około 90% światła otworu, dzięki czemu zmniejsza możliwość dostania się świeżego powietrza (tlenu) do zabezpieczonego urządzenia. W związku z ponownym zamknięciem światła otworu, sam proces odpowietrzania jest skrócony i nie ma ryzyka wtórnych wybuchów w jego wnętrzu. Ponadto ponowne zamknięcie umożliwi skuteczne działanie systemów przeciwpożarowych jak zraszacze lub mgły / pary.

 

 

 

 

 

 

 

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl