CORONA

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe Potentat w dziedzinie systemów przeciwwybuchowych. Producent pasywnych(płyty bezpieczeństwa) i aktywnych systemów zabezpieczeń (systemy HRD)

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Płyta bezpieczeństwa / klapa przeciwwybuchowa CV-S

 

Awarii w przemyśle można uniknąć używając płyt bezpieczeństwa. Płyty bezpieczeństwa są koncepcją „słabego elementu” w instalacji, który jako pierwszy poddaje się w momencie wzrostu ciśnienia spowodowanego wybuchem (eksplozji). Płyta Bezpieczeństwa Fike typu CV-S jest membraną kompozytową (sst/tef/sst), wysoko wytrzymałościową. Membrany rozrywalne typu CV-S są płytami bezpieczeństwa lekkiego typu, których zadaniem jest bez fragmentowe rozerwanie i ochrona sprzętu pracującego w przemyśle. Płyty przeciwwybuchowe są zgodne z wszystkimi wymaganiami Normy EN 14797, (European Standard for Explosion Venting Devices) oraz NFPA 68, najbardziej znaną wytyczną wyprowadzania wybuchów oraz deflagracji. Płyta rozrywalna typu CV sprawdza się doskonale przy małych do lekkich pulsacjach i gwarantuje długą żywotność, poprzez jej unikalne wykonanie.


Klapa przeciwwybuchowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl