szkolenie

Szkolenia i prezentacje ATEX


Oferujemy szkolenia oraz warsztaty doszkalające z zakresu ochrony przeciwwybuchowej, wraz z prezentacją systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych jak i demonstracji wybuchów na żywo.

Oferta skierowana jest m.in. do pracodawców, u których w środowisku pracy mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, zarządców i użytkowników obiektów, pracowników narażonych na zagrożenia związane z atmosferami wybuchowymi, pracowników nadzoru technologicznego,  służb bhp, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, inspektorów pracy i innych osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa wybuchowego.

Szkolenia i prezentacje ATEX

Oferujemy szkolenia oraz warsztaty doszkalające z zakresu ochrony przeciwwybuchowej, wraz z prezentacją systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych jak i demonstracji wybuchów na żywo.

Oferta skierowana jest m.in. do pracodawców, u których w środowisku pracy mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, zarządców i użytkowników obiektów, pracowników narażonych na zagrożenia związane z atmosferami wybuchowymi, pracowników nadzoru technologicznego, służb bhp, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, inspektorów pracy i innych osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa wybuchowego.

Tematyka szkoleń dostępna na zapytane zależnie od zapotrzebowania bezpieczeństwa procesowego.

 • Metoda PHA – Wstępna Analiza Zagrożeń
  • Metoda PHA (Preliminary Hazard Analysis – Wstępna Analiza Zagrożeń)
  • Metoda matrycowa – pozwala na ustalenie zagrożeń, które już są znane a w wyniku analizy działania obiektu (stanowiska), i jego otoczenia wykrycie nowych zagrożeń.
  • Metoda stosowana jest również w biurach projektowych do analizy projektowanych stanowisk i procesów w celu ograniczenia ryzyka mogącego się na nich ujawnić w czasie ich późniejszego normalnego funkcjonowania.
 • HAZOP

  Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych to systematyczna analiza dla specyficznych zagrożeń procesowych, wykonywana w celu identyfikacji prawdopodobnych sytuacji niebezpiecznych. Analiza i ocena zagrożeń to narzędzie wykorzystywane w celu redukcji poziomu zagrożenia w instalacji i procesie. Głównym założeniem wykorzystywanym w analizie HAZOP jest analiza procesu krok po kroku i badanie odchyleń. Dla każdego przypadku badane są przyczyny odchylenia, jego skutki oraz istniejące zabezpieczenia w celu niedopuszczenia do niekorzystnych konsekwencji lub ich ograniczenia. Metoda polega na podzieleniu rozpatrywanego procesu na oddzielne elementy .Ustala się sposób prawidłowego funkcjonowania każdego elementu i jego parametry. Odchylenia w funkcjonowaniu każdego elementu ocenia się przez dobór odpowiedniego słowa kluczowego dodając do niego odpowiedni parametr.Analiza skutków i przyczyn błędów FMEA
 • Metoda FMEA (ang. Failure Modes & Effects Analysis)

Metoda wykorzystywana do analizowania ryzyka obiektów technicznych. W metodzie dokonuje się podziału obiektu technicznego na zespoły lub elementy funkcjonalne, ujmując obiekt w postaci schematu blokowego. Następne działania to analiza poszczególnych zespołów lub elementów, ujmująca:

 • sposób w jaki element lub zespół może się uszkodzić,
 • rodzaj jego uszkodzeń,
 • przyczyny tych uszkodzeń,
 • bezpośrednie skutki uszkodzeń,
 • pośrednie skutki uszkodzeń,
 • ryzyko związane z uszkodzeniami i ich skutkami.

Inne metody:

 • Metoda drzewa błędów
  • Metoda drzewa zdarzeń
  • Analiza z wykorzystaniem list kontrolnych(Checklist Analysis)
  • Analiza metodą „co jeśli” (What-if Analysis – WI)
 • Analiza SIL

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL to jeden z czterech dyskretnych poziomów służący do wyszczególnienia wymagań nienaruszalności bezpieczeństwa przyrządowych funkcji bezpieczeństwa, które są realizowane przez przyrządowe systemy bezpieczeństwa.

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 4 jest poziomem najwyższym, a poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 1 jest poziomem najniższym. Analizę SIL przeprowadza się według norm serii PN-EN 61511 oraz PN-EN 62061.

Ocena Ryzyka. Nasza oferta.

corona kask ocena
Ocena Ryzyka Wybuchu
lupa ocena wybuchu
Ocena Zagrożenia Wybuchu
dzpw-dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem
Dokument DZPW
szkolenia-prezentacje-atex
Szkolenia i prezentacje ATEX
hazop-analiza
HAZOP Analiza
inwentaryzacja-instalacji
Inwentaryzacja Instalacji
analizy-wytrzymalosciowe
Analizy Wytrzymałościowe
projektowanie-systemow-zebezpieczen-przeciwwybuchowych
Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych
obliczanie-klap-dekompresyjnych
Obliczanie Klap Dekompresyjnych
koncepcje-zabezpieczen-atex
Koncepcje Zabezpieczeń ATEX
badania-pylow
Badania pyłów

Spotkajmy się!

"CORONA" Biuro Inżynieryjno-Handlowe
ul. Johna Baildona 16/27 , 40-115 Katowice

Zadzwoń do nas!

tel. +48 32 255 53 53
fax:+48 32 720 20 88
Serwis: +48 32 258 56 43

Napisz do nas!

Biuro: biuro@corona.org.pl
Serwis: serwis@corona.org.pl

Menu

© 2018 Copyright by CORONA Serwis | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag