Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych


CORONA Sp. z o.o. poprzez doradztwo techniczne i zastosowaną technologię zapewnia kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa procesowego na kazdym etapie inwestycji. Oferowane usługi i urzadzenia dostępne w gamie produktów jakie posiadamy są zgodne z obowiazującymi przepisami i standardami Unii Europejskiej.

ETAPY PROJEKTOWANIA

  • Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem – wyznaczanie stref
  • Ocena Ryzyka wybuchu stwarzanego przez atmosfery wybuchowe substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów
  • Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem
  • Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych metodami: HAZOP, PHA
  • Analizy SIL (Safety Integrity Level)
  • Analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)
  • Raport o Bezpieczeństwie
  • Certyfikacja maszyn pracujących w strefach zagrożonych wybuchem

Ocena Ryzyka. Nasza oferta.

Ocena Ryzyka Wybuchu
Ocena Zagrożenia Wybuchu
Dokument DZPW
Szkolenia i prezentacje ATEX
HAZOP Analiza
Inwentaryzacja Instalacji
Analizy Wytrzymałościowe
Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych
Obliczanie Klap Dekompresyjnych
Koncepcje Zabezpieczeń ATEX
Badania pyłów

Spotkajmy się!

"CORONA" Biuro Inżynieryjno-Handlowe
ul. Johna Baildona 16/27 , 40-115 Katowice

Zadzwoń do nas!

tel. +48 32 255 53 53
fax:+48 32 720 20 88
Serwis: +48 32 258 56 43

Napisz do nas!

Biuro: biuro@corona.org.pl
Serwis: serwis@corona.org.pl

Menu
© 2018 Copyright by CORONA Serwis | Wszystkie prawa zastrzeżone
EnglishPolandCzechRussiaLithuania