Atex

OCENA RYZYKA WYBUCHU
DYREKTYWA
Atex Users 137


Dbając o bezpieczeństwo, zawsze należy zapobiegać powstawaniu atmosfery wybuchowej, jest to możliwe dzięki prawidłowo przeprowadzonej Oceny Ryzyka Wybuchu. W środowisku pracy, w którym z przyczyn wynikających z cech miejsc pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmosfera wybuchowa należy dokonać kompleksowej oceny ryzyka wybuchu związanego z możliwością jej wystąpienia tj. dokonać analizy i oceny ryzyka wybuchu (§ 4. ust. 4. rozporządzenia MG).

W analizie i ocenie należy uwzględnić m.in.:

 • eksploatowane instalacje,
 • używane substancje i mieszaniny,
 • zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania,
 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer
 • wybuchowych w określonych miejscach,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł
 • zapłonu oraz rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Wyniki oceny ryzyka wybuchu stanowią bazę dla podjęcia decyzji dotyczącej przyjęcia określonej koncepcji ochrony przeciwwybuchowej. Wdrożenie tej koncepcji w życie poprzez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony przeciwwybuchowej powinno realizować podstawowe cele:

 • Zapobiegać lub ograniczać możliwość tworzenia się atmosfer wybuchowych,
 • Zapobiegać lub ograniczać możliwość wystąpienia zapłonu atmosfer wybuchowych,
 • Ograniczać szkodliwe efekty wybuchów, w tym także przeciwdziałać ich rozprzestrzenianiu.

Ocena ryzyka wybuchu – Oferta specjalistów CORONA

Dokument oferuje przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka wybuchu zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MG w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Zakres prac obejmuje m.in. :

 • Cel badań
 • Określenie przeznaczenia instalacji
 • Opis instalacji
 • Własności surowców
 • Identyfikacja zagrożeń (zapalnych i wybuchowych)
 • Określenie prawdopodobieństwa występowania i objętości atmosfery wybuchowej
 • Identyfikacja źródeł zapłonu
  • Gorące powierzchnie
  • Płomień i gorące gazy (z włączeniem gorących cząstek)
  • Iskry mechaniczne
  • Urządzenia elektryczne
  • Wyładowania elektrostatyczne
  • Pozostałe źródła zapłonu
 • Oszacowanie ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Analiza możliwości obniżenia ryzyka
 • Podsumowanie
 • Wykaz cytowanych przepisów

Obowiązek prawny

Obowiązek dokonania oceny ryzyka wybuchu spoczywa na pracodawcy.

Opracowanie oceny ryzyka wybuchu wymagane jest zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Organem administracji publicznej weryfikującym wykonanie i poprawność oceny ryzyka wybuchu jest właściwy miejscowo Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy.

Ocena Ryzyka. Nasza oferta.

corona kask ocena
Ocena Ryzyka Wybuchu
lupa ocena wybuchu
Ocena Zagrożenia Wybuchu
dzpw-dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem
Dokument DZPW
szkolenia-prezentacje-atex
Szkolenia i prezentacje ATEX
hazop-analiza
HAZOP Analiza
inwentaryzacja-instalacji
Inwentaryzacja Instalacji
analizy-wytrzymalosciowe
Analizy Wytrzymałościowe
projektowanie-systemow-zebezpieczen-przeciwwybuchowych
Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych
obliczanie-klap-dekompresyjnych
Obliczanie Klap Dekompresyjnych
koncepcje-zabezpieczen-atex
Koncepcje Zabezpieczeń ATEX
badania-pylow
Badania pyłów

Spotkajmy się!

"CORONA" Biuro Inżynieryjno-Handlowe
ul. Johna Baildona 16/27 , 40-115 Katowice

Zadzwoń do nas!

tel. +48 32 255 53 53
fax:+48 32 720 20 88
Serwis: +48 32 258 56 43

Napisz do nas!

Biuro: biuro@corona.org.pl
Serwis: serwis@corona.org.pl

© 2018 Copyright by CORONA Serwis | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag