koncepcje-zabezpieczen-atex

Koncepcje Zabezpieczeń ATEX


„Projekt Zabezpieczenia” układu technologicznego.

„Projekt Zabezpieczenia” jest dodatkowym dokumentem powstałym na potrzeby ukazania możliwości kompleksowych rozwiązań organizacyjno – technicznych w zakresie Zabezpieczenia Przeciwwybuchowego instalacji zgodnych z Dyrektywą 94/9/EC(ATEX 100) oraz Dyrektywą 99/92/EC (ATEX 137).

Zabezpieczenia ATEX

Proponowany „Projekt Zabezpieczenia” może stanowić integralną część dokumentacji z zakresu Bezpieczeństwa Procesowego objętego Dyrektywa Atex. Dokument jest uzupełnieniem dokumentów Oceny Ryzyka wybuchu oraz Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem.

Przepisy polskie wprowadzające obowiązek klasyfikacji obiektów i przestrzeni zewnętrznych pod względem zagrożenia wybuchem po raz pierwszy wprowadziły w życie przepisy Dyrektywy (94/9/WE) w dniu 28 lipca 2003r oraz Dyrektywy (99/92/WE) w dniu 29 maja 2003r.

Obecnie obowiązującymi przepisami w zakresie Atex 100 i Atex 137 są:

  • Dyrektywa 99/92/WE / ATEX 137
    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. (Dz. U. Nr 138 poz. 931).
  • Dyrektywa 94/9/WE / ATEX 100
    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do Użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203).

Zasady kwalifikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem definiuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Należy uwzględnić wszystkie Normy zharmonizowane z w/w przepisami.

.

Ocena Ryzyka. Nasza oferta.

corona kask ocena
Ocena Ryzyka Wybuchu
lupa ocena wybuchu
Ocena Zagrożenia Wybuchu
dzpw-dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem
Dokument DZPW
szkolenia-prezentacje-atex
Szkolenia i prezentacje ATEX
hazop-analiza
HAZOP Analiza
inwentaryzacja-instalacji
Inwentaryzacja Instalacji
analizy-wytrzymalosciowe
Analizy Wytrzymałościowe
projektowanie-systemow-zebezpieczen-przeciwwybuchowych
Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych
obliczanie-klap-dekompresyjnych
Obliczanie Klap Dekompresyjnych
koncepcje-zabezpieczen-atex
Koncepcje Zabezpieczeń ATEX
badania-pylow
Badania pyłów

Spotkajmy się!

"CORONA" Biuro Inżynieryjno-Handlowe
ul. Johna Baildona 16/27 , 40-115 Katowice

Zadzwoń do nas!

tel. +48 32 255 53 53
fax:+48 32 720 20 88
Serwis: +48 32 258 56 43

Napisz do nas!

Biuro: biuro@corona.org.pl
Serwis: serwis@corona.org.pl

Menu

© 2018 Copyright by CORONA Serwis | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag