Hazop analiza

HAZOP (HAZARD AND OPERABILITY STUDIES) – STUDIUM ZAGROŻEŃ I ZDOLNOŚCI OPERACYJNYCH


HAZOP jest powszechnie stosowaną analizą w przemyśle polegającą na systematycznej identyfikacji zagrożeń, problemów operacyjnych wynikających z odchyleń od zamierzeń projektowych.

Analiza HAZOP – Studium zagrożeń i zdolności operacyjnych

Analiza przeprowadzana jest w oparciu o Normę PN-IEC 61882:2005 – Badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP) — Przewodnik zastosowań. Wprowadzona przez IEC 61882:2001

Analizę HAZOP wykonuje się według systemu tzw. słów kluczowych stanowiących źródła potencjalnych zagrożeń.

W celu wykonania analizy należy podzielić instalację na tzw. węzły badawcze (jednostki procesowe lub operacje jednostkowe posiadające określone funkcje). Każdy węzeł badawczy stanowi kolejny krok analizy.

Analizę przeprowadza się dla nowoprojektowanych i modernizowanych instalacji.

Możliwe etapy prowadzenia Analizy HAZOP:

 • Podstawa analizy, (zebranie niezbędnych informacji i materiałów dotyczących instalacji: opisy, schematy P&ID itp.)
 • Wybór zespołu analitycznego,
  • Wykonanie analizy wraz z prowadzeniem zapisów z analizy,
   • Wykonanie podziału instalacji na węzły badawcze.
   • Odchylenia tworzy są przez połączenie słowa kluczowego z parametrem. Zdefiniowane odchylenie, które może wystąpić realistycznie rozpoczyna analizę poprzez ustalenie:
    • przyczyn występowania tego odchylenia,
    • spodziewanych skutków wynikających z tego odchylenia,
    • stosowanych lub projektowanych systemów bezpieczeństwa i ochrony (zabezpieczeń),
   • dla każdego rodzaju odchylenia należy oszacować:
    • częstość występowania zagrożenia (P),
    • kategorie potencjalnych skutków (S),
    • oraz wynikający z (P) i (S) poziom ryzyka (R)
     Analizę kontynuuje się dla kolejnych haseł lub słów kluczowych i następnych węzłów instalacji. Zapis wykonanych analiz dokonuje się w arkuszu roboczym, który tworzy dokumentację analizy i stanowi załącznik do raportu końcowego.
  • Analiza wyników.
  • Zalecenia dodatkowe.
  • Opracowanie raportu końcowego.

Ocena Ryzyka. Nasza oferta.

corona kask ocena
Ocena Ryzyka Wybuchu
lupa ocena wybuchu
Ocena Zagrożenia Wybuchu
dzpw-dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem
Dokument DZPW
szkolenia-prezentacje-atex
Szkolenia i prezentacje ATEX
hazop-analiza
HAZOP Analiza
inwentaryzacja-instalacji
Inwentaryzacja Instalacji
analizy-wytrzymalosciowe
Analizy Wytrzymałościowe
projektowanie-systemow-zebezpieczen-przeciwwybuchowych
Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych
obliczanie-klap-dekompresyjnych
Obliczanie Klap Dekompresyjnych
koncepcje-zabezpieczen-atex
Koncepcje Zabezpieczeń ATEX
badania-pylow
Badania pyłów

Spotkajmy się!

"CORONA" Biuro Inżynieryjno-Handlowe
ul. Johna Baildona 16/27 , 40-115 Katowice

Zadzwoń do nas!

tel. +48 32 255 53 53
fax:+48 32 720 20 88
Serwis: +48 32 258 56 43

Napisz do nas!

Biuro: biuro@corona.org.pl
Serwis: serwis@corona.org.pl

Menu

© 2018 Copyright by CORONA Serwis | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag