dokument dzpw

DZPW
DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM


W ochronie przeciwpożarowej dokumentem przedstawiającym rozwiązania techniczno-budowlane, instalacyjne, organizacyjne i formalne dotyczące danego obiektu jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. W ochronie przeciwwybuchowej podobną rolę pełni dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

powinien bazować na wynikach oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych (§ 7. ust. 1. rozporządzenia MG) oraz uwzględniać środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dokument ten powinien zawierać opis organizacyjnych i technicznych środków ochrony przeciwwybuchowej, wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem (odpowiednio sklasyfikowanych), wymagane oświadczenia pracodawcy, terminy dokonywania przeglądów środków ochronnych itp.

OFERTA SPECJALISTÓW CORONA

Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MG. Przy opracowaniu uwzględnione będą także zalecenia krajowych i zagranicznych wytycznych związanych z dyrektywami ATEX.

CORONA może brać pod uwagę zalecenia amerykańskiego NFPA, którego znajomość jest podparta merytoryczną wiedzą i współpracą z Fike Corporation. Prowadzimy także szerokie konsultacje z ubezpieczycielami, w tym także FM Global oraz specjalistami z jednostek notyfikowanych GIG Kopalnia Doświadczalna Barbara oraz Chilworth.

Świadczymy usługę doradztwa technicznego, zgodnie z regułami tzw. DataSheetów FM Global. Ocena Ryzyka oraz dostosowanie zakładu zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela.

ZAKRES PRAC DLA DOKUMENTU ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM OBEJMUJE M.IN. :

  1. analiza obiektów, instalacji, procesów, miejsc pracy, w których może powstawać atmosfera wybuchowa,
  2. analiza stosowanych substancji palnych, ich właściwości fizycznych i chemicznych, poprzez zbadanie w laboratorium i określenie ich właściwość wybuchowych.
  3. wskazanie przestrzeni zagrożonych wybuchem,
  4. opis metodyki i wyników przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu,
  5. doradztwo techniczne w zakresie organizacyjnych środków ochronnych i także stosownych rozwiązań sprzętowych. Dobór środków minimalizujących wybuch, takich jak systemy odciążania i / lub tłumienia wybuchów np.: HRD lub działających pasywnie bez potrzeby elektroniki takich jak systemy bezpłomieniowe odciążające wybuch (Flame Quench lub Q-Box.
  6. określenie zasad koordynacji stosowania ww. środków ochronnych, celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania,
  7. określenie terminów dokonywania przeglądów stosowanych środków ochronnych.

DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM – OBOWIĄZEK PRAWNY

Obowiązek opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem spoczywa na pracodawcy zgodnie z Dyrektywą ATEX oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931),

Ocena Ryzyka. Nasza oferta.

corona kask ocena
Ocena Ryzyka Wybuchu
lupa ocena wybuchu
Ocena Zagrożenia Wybuchu
dzpw-dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem
Dokument DZPW
szkolenia-prezentacje-atex
Szkolenia i prezentacje ATEX
hazop-analiza
HAZOP Analiza
inwentaryzacja-instalacji
Inwentaryzacja Instalacji
analizy-wytrzymalosciowe
Analizy Wytrzymałościowe
projektowanie-systemow-zebezpieczen-przeciwwybuchowych
Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych
obliczanie-klap-dekompresyjnych
Obliczanie Klap Dekompresyjnych
koncepcje-zabezpieczen-atex
Koncepcje Zabezpieczeń ATEX
badania-pylow
Badania pyłów

Spotkajmy się!

"CORONA" Biuro Inżynieryjno-Handlowe
ul. Johna Baildona 16/27 , 40-115 Katowice

Zadzwoń do nas!

tel. +48 32 255 53 53
fax:+48 32 720 20 88
Serwis: +48 32 258 56 43

Napisz do nas!

Biuro: biuro@corona.org.pl
Serwis: serwis@corona.org.pl

Menu

© 2018 Copyright by CORONA Serwis | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag