ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWE


Specjalizujemy się w obliczeniach wytrzymałościowych przeprowadzanych metodą elementów skończonych (MES). Wykonujemy analizy i porównania wyrobów, przeprowadzamy optymalizację konstrukcji a także projektujemy całe wyroby. Specjalizujemy się w przeprowadzaniu analiz wytrzymałościowych dla urządzeń wykorzystywanych w przemyśle energetycznym przeprowadzamy analizy:

  • analizy wytrzymałościowe dla stanów ustalonych i nieustalonych,
  • optymalizacja konstrukcji,
  • dobór materiałów
  • sprawdzenie poprawności połączeń śrubowych.

Ocena Ryzyka. Nasza oferta.

Ocena Ryzyka Wybuchu
Ocena Zagrożenia Wybuchu
Dokument DZPW
Szkolenia i prezentacje ATEX
HAZOP Analiza
Inwentaryzacja Instalacji
Analizy Wytrzymałościowe
Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych
Obliczanie Klap Dekompresyjnych
Koncepcje Zabezpieczeń ATEX
Badania pyłów

Spotkajmy się!

"CORONA" Biuro Inżynieryjno-Handlowe
ul. Johna Baildona 16/27 , 40-115 Katowice

Zadzwoń do nas!

tel. +48 32 255 53 53
fax:+48 32 720 20 88
Serwis: +48 32 258 56 43

Napisz do nas!

Biuro: biuro@corona.org.pl
Serwis: serwis@corona.org.pl

Menu
© 2018 Copyright by CORONA Serwis | Wszystkie prawa zastrzeżone
EnglishPolandCzechRussiaLithuania