ocena ryzyka wybuchu

OCENA RYZYKA WYBUCHU

Wykonujemy profesjonalne oceny ryzyka wybuchu dla istniejących i nowoprojektowanych zakładów/instalacji, dzięki czemu nasi klienci mają pełny obraz zagrożeń jakie mogą wystąpić w analizowanym obszarze. Na podstawie oceny ryzyka wybuchu można podjąć odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne, w celu poprawy warunków bezpieczeństwa wybuchowego dla danego zakładu/instalacji.

Więcej

ocena zagrozenia wybuchu

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHU

Ocena zagrożenia wybuchem wykonywana jest zazwyczaj na etapie projektowym zakładu/instalacji i pozwala stwierdzić czy w danym obszarze będą znajdować się m.in. pomieszczenia zagrożone wybuchem. Ocena zagrożenia wybuchem może być częścią składową oceny ryzyka wybuchu.

Więcej

dokumenty dzpw

DOKUMENTY DZPW

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem określa zasady bezpiecznego postępowania w obszarach zagrożonych wystąpieniem atmosfery wybuchowej. Dokument DZPW opracowuje się dla zakładów/instalacji już istniejących i/lub tuż przed oddaniem ich do użytku, a jego posiadanie jest prawnie wymagane. Dokument DZPW powstaje na bazie przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu, która często jest częścią składową tego dokumentu.

Więcej

szkolenia prezentacje atex

SZKOLENIA I PREZENTACJE ATEX

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń z zakresu ochrony przeciwwybuchowej wraz z prezentacją systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych prowadzoną przez wykwalifikowanych ekspertów.

Więcej

hazop analiza

HAZOP ANALIZA

W zakresie Bezpieczeństwa Procesowego standardem stało się wykonanie Analizy HAZOP - Analiza Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych zarówno dla nowo projektowanych jak i istniejących. Analiza HAZOP wykonywana jest w oparciu o Normę PN-IEC 61882:2005.

Więcej

inwentaryzacja instalacji

INWENTARYZACJA INSTALACJI

Przeprowadzamy specjalistyczne audyty i inwentaryzacje instalacji pod kątem ich dostosowania do minimalnych wymogów bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. W zakresie wykonywanych czynności jest m.in. weryfikacja bieżącego stanu zabezpieczenia instalacji przed wybuchem, ocena poprawności doboru wyposażenia elektrycznego w wykonaniu Ex czy ekspertyzy powybuchowe.

Więcej

analiza wytrzymalosciowa

ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Wykonujemy obliczenia (MES) mające na celu określenie wytrzymałości konstrukcyjnej badanego urządzenia.

Więcej

symulacja wybuchu

NUMERYCZNE PROJEKTOWANIE SYMULACJI WYBUCHU

Realizujemy modele symulacji wybuchu (oprogramowanie FLACS) w celu określenia kierunku propagacji płomienia i ciśnienia wybuchu.

Więcej

projektowanie systemow zabezpieczen

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH

Realizujemy wykonywanie kompleksowych koncepcji zabezpieczeń urządzeń przed wybuchem, zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywą ATEX.

Więcej

obliczanie plyt dekompresacyjnych

OBLICZANIE WYMAGANEJ ILOŚCI PŁYT DEKOMPRESACYJNYCH

Wykonujemy obliczenia wymaganej powierzchni odciążającej wybuch, przy wykorzystaniu certyfikowanych programów obliczeniowych.

Więcej

badania pylow

BADANIA PYŁÓW

Wykonujemy ocenę zagrożenia związanego z wybuchem oraz określenie możliwości zastosowania odpowiednich sposobów zapobiegania przed wybuchem lub pożarem w instalacji.

Więcej

Spotkajmy się!

"CORONA" Biuro Inżynieryjno-Handlowe
ul. Johna Baildona 16/27 , 40-115 Katowice

Zadzwoń do nas!

tel. +48 32 255 53 53
fax:+48 32 720 20 88
Serwis: +48 32 258 56 43

Napisz do nas!

Biuro: biuro@corona.org.pl
Serwis: serwis@corona.org.pl

Menu

© 2018 Copyright by CORONA Serwis | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag