CORONA

Automatik pelletizing systems od dziesięcioleci znany jest z produkcji systemów granulacji najwyższej jakości oraz uznawany za lidera granulacji wodnej.

Niemiecka firma przodująca w dziedzinie systemów bezpieczeństwa oraz armatury przemysłowej. Dostawca zabezpieczeń typu przerywacze płomieni i zawory oddechowe  m.in. dla rafinerii i baz paliwowych.

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

CORONA Bezpieczeństwo Przeciwwybuchowe

 

Wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchu, gdzie panuje wysokie ciśnienie w instalacjach, gdzie zachodzą gwałtowne reakcje chemiczne, gdzie mają miejsce dynamiczne zjawiska egzotermiczne – potrzebni są nasi specjaliści. Po to, by praca mogła odbywać się w bezpiecznych warunkach.

Firma CORONA Sp. z o.o. powstała w 1991 roku. Ponad 20 lat funkcjonowania w tak odpowiedzialnej branży, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych o podwyższonym ryzyku, to wystarczający bagaż doświadczeń, by stać się ekspertem. W naszych rękach spoczywa bezpieczeństwo wielu osób i mienia licznych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Dbamy również o bezpieczeństwo otaczającego je środowiska. Nasze technologie oraz usługi adresowane są w pierwszym rzędzie do sektora o największym współczynniku zagrożenia, czyli do przemysłu chemicznego (w tym rafineryjnego), gazowniczego i energetycznego. Jednakże z oferowanych przez CORONA produktów oraz usług z powodzeniem mogą korzystać firmy branży spożywczej, jak też każdej innej generującej ryzyko powstania jakiegokolwiek rodzaju wybuchu.

Oferta firmy CORONA

Usługi sprzętowe (projektowanie, obliczanie i dostawy wraz z montażem i późniejszym utrzymaniem):

 • zawory oddechowe (podciśnieniowo-nadciśnieniowe) z przerywaczami ognia w różnych konfiguracjach
 • zawory bezpieczeństwa (sprężynowe, pilotowe)
 • pompy zębate do szerokiego spektrum mediów lepkich
 • filtry do aplikacji przeróbek plastiku
 • płytki bezpieczeństwa (wkładki ciśnieniowe)
 • aktywne systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych HRD
 • pasywne systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych (klapy zwrotne)
 • bezpłomieniowe odciążanie wybuchów FlamQuench
 • montaż systemów przeciwwybuchowych wraz z przygotowaniem aparatów oraz instalacji procesowych dla potrzeb takiego montażu
 • dostawa zabezpieczeń przeciwwybuchowych chroniących poszczególne aparaty, jak i całe instalacje przed skutkami wystąpienia niekontrolowanego wybuchu

Usługi opracowania dokumentacji i doradztwa technicznego (audyty):

 • analiza ryzyka wybuchu (także specjalistyczne audyty powybuchowe)
 • analiza ryzyka stwarzanego przez atmosfery wybuchowe (pyły, proszki, gazy, pary, ciecze)
 • dokumentacja zabezpieczeń przed wybuchem
 • klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem
 • certyfikacja maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej
 • weryfikacja dokumentacji technicznej dla potrzeb zabezpieczania aparatów oraz instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchowym
 • inwentaryzacja instalacji procesowych dla potrzeb oceny ryzyka i zabezpieczania instalacji przed skutkami wybuchu
 • wykonywanie specjalistycznych opinii i ekspertyz związanych z bezpieczeństwem procesowym na terenie zakładu zleceniodawcy
 • projektowanie systemów zabezpieczających zgodnie ze szczegółowymi wymogami chronionej instalacji
 • nadzór nad bezpieczeństwem zakładu w zakresie aktualności i poprawności zastosowanych zabezpieczeń
 • odbiór inwestycji wykonywanych na terenie zakładu zleceniodawcy pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego, zgodnie z prawem polskim
 • analizy SIL
 • analizy PHA
 • opracowania i organizacha HAZOP (także CHAZOP)

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami z całej Europy.

Reprezentujemy najbardziej renomowanych producentów.

Wdrażamy pionierskie projekty z zakresu zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

Zapewniamy ciągłość produkcji.

Chronimy życie i zdrowie.

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl