CORONA produkty logo

CORONA      
Systemy zabezpieczeń dla Przemysłu

Wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchu, gdzie panuje wysokie ciśnienie w instalacjach, gdzie zachodzą gwałtowne reakcje chemiczne, gdzie mają miejsce dynamiczne zjawiska egzotermiczne – potrzebni są nasi specjaliści. Po to, by praca mogła odbywać się w bezpiecznych warunkach.

Firma CORONA Sp. z o.o. powstała w 1991 roku. Ponad 27 lat funkcjonowania w tak odpowiedzialnej branży, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych  o podwyższonym ryzyku, to wystarczający bagaż doświadczeń, by stać się ekspertem.

W naszych rękach spoczywa bezpieczeństwo wielu osób i mienia licznych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Dbamy również o bezpieczeństwo otaczającego ich środowiska. Nasze technologie oraz usługi adresowane są w pierwszym rzędzie do sektora o największym współczynniku zagrożenia, czyli do przemysłu chemicznego (w tym rafineryjnego), gazowniczego oraz energetycznego. Jednakże z oferowanych przez CORONA produktów oraz usług z powodzeniem mogą korzystać firmy branży spożywczej, jak też każdej innej generującej ryzyko powstania jakiegokolwiek rodzaju wybuchu.

Oferta firmy CORONA

Usługi sprzętowe (projektowanie, obliczanie i dostawy wraz z montażem i późniejszym utrzymaniem):

 • zawory oddechowe (podciśnieniowo-nadciśnieniowe) z przerywaczami ognia w różnych konfiguracjach
 • zawory bezpieczeństwa (sprężynowe, pilotowe)
 • pompy zębate do szerokiego spektrum mediów lepkich
 • filtry do aplikacji przeróbek plastiku
 • płytki bezpieczeństwa (wkładki ciśnieniowe)
 • aktywne systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych HRD
 • pasywne systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych (klapy zwrotne)
 • bezpłomieniowe odciążanie wybuchów FlamQuench
 • montaż systemów przeciwwybuchowych wraz z przygotowaniem aparatów oraz instalacji procesowych dla potrzeb takiego montażu
 • dostawa zabezpieczeń przeciwwybuchowych chroniących poszczególne aparaty, jak i całe instalacje przed skutkami wystąpienia niekontrolowanego wybuchu

Usługi opracowania dokumentacji i doradztwa technicznego (audyty):

 • analiza ryzyka wybuchu (także specjalistyczne audyty powybuchowe)
 • analiza ryzyka stwarzanego przez atmosfery wybuchowe (pyły, proszki, gazy, pary, ciecze)
 • dokumentacja zabezpieczeń przed wybuchem
 • klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem
 • certyfikacja maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej
 • weryfikacja dokumentacji technicznej dla potrzeb zabezpieczania aparatów oraz instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchowym
 • inwentaryzacja instalacji procesowych dla potrzeb oceny ryzyka i zabezpieczania instalacji przed skutkami wybuchu
 • wykonywanie specjalistycznych opinii i ekspertyz związanych z bezpieczeństwem procesowym na terenie zakładu zleceniodawcy
 • projektowanie systemów zabezpieczających zgodnie ze szczegółowymi wymogami chronionej instalacji
 • nadzór nad bezpieczeństwem zakładu w zakresie aktualności i poprawności zastosowanych zabezpieczeń
 • odbiór inwestycji wykonywanych na terenie zakładu zleceniodawcy pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego, zgodnie z prawem polskim
 • analizy SIL
 • analizy PHA
 • opracowania i organizacha HAZOP (także CHAZOP) 
zespół corona

 

CORONA Serwis 

 • Współpracujemy z najlepszymi specjalistami z całej Europy.
 • Reprezentujemy najbardziej renomowanych producentów.
 • Wdrażamy pionierskie projekty z zakresu zabezpieczeń przeciwwybuchowych.
 • Zapewniamy ciągłość produkcji.
 • Chronimy życie i zdrowie.

Spotkajmy się!

"CORONA" Biuro Inżynieryjno-Handlowe
ul. Johna Baildona 16/27 , 40-115 Katowice

Zadzwoń do nas!

tel. +48 32 255 53 53
fax:+48 32 720 20 88
Serwis: +48 32 258 56 43

Napisz do nas!

Biuro: biuro@corona.org.pl
Serwis: serwis@corona.org.pl

Menu

© 2018 Copyright by CORONA Serwis | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag