innowacje

CORONA Serwis – Innowacje

Potrzebujesz doinwestowania w swój pomysł?

Zgłoś się do nas, dokonamy wszelkich starań, aby udało się nam wypracować wspólny plan inwestycyjny.

Poniżej przykłady projektów zrealizowanych przy naszym współudziale:

Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich

Realizacja układów z butlami HRD i odciążaniem wybuchów w atmosferze zuborzonej w tlen.

Projekt realizowany we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa oraz Wyższą Szkołą Służby Pożarniczej.

Celem realizacji projektu było opracowanie technologii ograniczania ryzyka wybuchu pyłu w dużych zbiornikach magazynujących materiały sypkie, w sytuacjach, w których tradycyjne metody są trudne do zastosowania. Podstawę nowej technologii stanowiło zastosowanie dwóch niezależnych działań, z których każde z osobna nie byłoby wystarczające, ale ich łączne zastosowanie mogło zapewnić obniżenie ryzyka wybuchu pyłu do poziomu tolerowalnego.

Prace badawcze miały na celu zebranie danych pozwalających na zoptymalizowanie doboru systemów ochronnych dzięki wykorzystaniu informacji o rzeczywistych warunkach panujących w chronionym zbiorniku.

Badania zostały przeprowadzone w skali laboratoryjnej, a następnie zweryfikowane w większej skali. Na ich podstawie określono kryteria doboru systemów ochronnych.

Opracowana na podstawie przeprowadzonych badań technologia została sprawdzona w testach w skali rzeczywistej. Na podstawie otrzymanych analiz i wyników badań został sporządzony demonstrator technologii zabezpieczania miejsca składowania materiałów sypkich przed wybuchem pyłu łączący technikę inertyzacji z tłumieniem lub odciążaniem wybuchu.

Efektem projektu było opracowanie algorytmów postępowania w zakresie eliminacji zagrożeń pożarowych i wybuchowych w miejscach składowania materiałów sypkich.

Objęte projektem zabezpieczenia są perspektywiczne, a szczegółowe wyniki badań prowadzonych nad nimi w testach w skali rzeczywistej nie są z reguły publikowane w czasopismach i na konferencjach naukowych. Realizacja projektu pozwoliła uzyskać system doświadczalny, na podstawie którego wytypowany demonstrator mógłby być zastosowany w przyszłości w skali technicznej. Zastosowanie go w zabezpieczeniach przeciwwybuchowych pozwoli na uzyskanie przewagi technologicznej w stosowanej obecnie praktyce gospodarczej i społecznej.

———————————————————————-

 

„Metody neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych”

Projekt na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 780 000,00 PLN

Projekt obejmuje realizację:

  • Etapów badań naukowych
  • Etapów prac rozwojowych

Nasze referencje

Spotkajmy się!

"CORONA" Biuro Inżynieryjno-Handlowe
ul. Johna Baildona 16/27 , 40-115 Katowice

Zadzwoń do nas!

tel. +48 32 255 53 53
fax:+48 32 720 20 88
Serwis: +48 32 258 56 43

Napisz do nas!

Biuro: biuro@corona.org.pl
Serwis: serwis@corona.org.pl

Menu

© 2018 Copyright by CORONA Serwis | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag