CORONA

Automatik pelletizing systems od dziesięcioleci znany jest z produkcji systemów granulacji najwyższej jakości oraz uznawany za lidera granulacji wodnej.

Niemiecka firma przodująca w dziedzinie systemów bezpieczeństwa oraz armatury przemysłowej. Dostawca zabezpieczeń typu przerywacze płomieni i zawory oddechowe  m.in. dla rafinerii i baz paliwowych.

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

Granulatory

Współczesny świat wykorzystuje praktycznie w każdej dziedzinie tworzywa sztuczne,  które podczas eksploatacji, użytkowania ulegają uszkodzeniom, czy zniszczeniu. W pracach konserwacyjno naprawczych, prowadzonych z tworzywami sztucznymi,  niezmiernie istotną sprawą jest rozpoznanie, z jakim rodzajem tworzywa ma się do czynienia.

Typ tworzywa bowiem decyduje o doborze rozpuszczalnika, kleju czy lakieru, który można  będzie zastosować. W przypadku zaś zniszczenia elementy z tworzyw sztucznych zwykle trafiają do  kosza. Wiąże się to jednakże z powstawaniem ogromnej ilości odpadów począwszy od  różnego rodzaju opakowań jednorazowych, poprzez rzeczy codziennego użytku,  a skończywszy na elementach maszyn, urządzeń i konstrukcji. Ponieważ tworzywa sztuczne należą do materiałów bardzo trudno podlegających procesom rozkładu a wysypiska śmieci  mają ograniczoną pojemność należy  poważnie zastanowić się nad problemem ich ponownego wykorzystania.

Tworzywa w postaci granulatu są stosowane powszechnie w wielu procesach przetwórstwa tworzyw, w których wykorzystuje się przede wszystkim jednoślimakowe układy uplastyczniające. Wytłaczanie z granulowaniem na ciepło polega na wytłoczeniu wielu jednakowych prętów tworzywa o małej średnicy z natychmiastowym ich cięciem obrotowym nieswobodnym na krótkie odcinki. Cięcie wytłoczyny i ochładzanie granulatu może odbywać się w komorze tnącej głowicy granulacyjnej w strumieniu powietrza lub w wodzie. Wybór odpowiedniego procesu granulowania zależy głównie od właściwości reologicznych i cieplnych polimeru, wydajności, zużycia energii elektrycznej, niezawodności procesu i kwestii zużycia poszczególnych elementów linii technologicznej, a także od przewidywanego zastosowania otrzymanego granulatu. 

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl