Eksperci CORONA na Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego

Eksperci CORONA na Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego

Jakie zagrożenia dla przemysłu morskiego mogą być istotne w najbliższych latach czy w jakie źródła energii powinna inwestować Polska – to między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć specjaliści, którzy zgromadzili się w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni w ramach Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. W trakcie wydarzenia eksperci z CORONA mówili o tym, dlaczego bezpieczeństwo transformatorów energetycznych odgrywa tak istotną rolę w zapewnieniu działania farm wiatrowych.

Trzecia edycja Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego odbyła się 30 stycznia. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 branżowych specjalistów, przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i naukowców. Organizatorzy cały panel podzielili na trzy grupy tematyczne – innowacje technologiczne na morzu, bezpieczeństwo farm wiatrowych i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Dzięki temu, w ich ramach  kilkunastu zaproszonych prelegentów zajęło się m.in. problematyką systemu antydronowego, ochrony przed cyberatakami czy statków bezzałogowych. Specjaliści rozmawiali także o skutkach pożarów w przemyśle morskim.

Eksperci z CORONA o transformatorach i farmach wiatrowych

forum bezpieczenstwa corona

Przedstawiciele CORONA Serwis – dyrektor techniczny, Tomasz M. Jobczyk oraz certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, Michael T. Jobczyk podjęli się w swoim wystąpieniu przybliżenia tematyki „bezpieczeństwa transformatorów energetycznych jako elementu zapewnienia ciągłości działania farm wiatrowych na morzu”. Jak zaznaczał Michael T. Jobczyk energia elektryczna uznawana jest za coś pewnego i dopiero, kiedy zgasną światła, ludzie nagle uświadamiają sobie swoją całkowitą zależność od sprzętu elektrycznego, takiego jak transformatory.

 – Transformatory mają kluczowe znaczenie w sieci dystrybucji i transmisji energii. Ludzie nie są świadomi, że są narażeni na błędy. Transformatory czasami wybuchają i zapalają się bez żadnego ostrzeżenia. Gdy dochodzi do takich katastrofalnych awarii, szkody i konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstwa i społeczności są często bardzo dotkliwe. Z kolei zakup i wymiana transformatora na nową jednostkę może zająć wiele miesięcy. Natomiast koszt tego przedsięwzięcia może sięgnąć nawet kilku milionów złotych – mówił specjalista od analizy wypadków w energetyce, Michael T. Jobczyk.

Platforma internetowa do edukowania specjalistów

transformator1 transformator2 transformator4transformator3

We współpracy z PZULab, na okazję Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego została przygotowana specjalna platforma internetowa. Będzie ona miała za zadanie edukować specjalistów z różnych dziedzin przemysłu. Portal będzie szkolił poprzez wizualizowanie genezy zdarzenia szkodowego. Następnie wyjaśnianie, jak do niego doszło oraz uczenie, jak uniknąć podobnego zdarzenia w przyszłości. Obecnie platforma jest w fazie testowej.

Twórcy podzielili portal tematycznie i wyposażyli w bogatą bibliotekę dokumentów i opracowań dla danych działów tematycznych. Przykładowo, dla tematyki bezpieczeństwa transformatorów przygotowano opracowania opisujące schematy podejścia do pełnego zabezpieczenia transformatora dla farm wiatrowych – na morzu, jak i rozwiązań bardziej standardowych – na lądzie. Dla każdego zagadnienia przygotowano film w projekcji 3D. Jeden pokazujący skutki wybuchów i pożaru w instalacji nie posiadającej zabezpieczeń, jak i film z pełną koncepcją bezpieczeństwa. Na filmie z zabezpieczeniem przedstawiono rozwiązanie firmy Sergi – system TP (Transformer protection).

Takie innowacyjne podejście do szkolenia oraz zrozumienia zagadnienia bezpieczeństwa spotkało się z duża aprobatą osób obecnych na wykładzie.

Jakie problemy stoją przed branżą?

Forum było również okazją do zebrania opinii m.in. na temat tego, jakie zagrożenia w polskim przemyśle morskim mogą być istotne w najbliższych latach. Ponad połowa uczestników wydarzenia za największe zagrożenie uznała atak cybernetyczny. Za niebezpieczne głosujący uznali również zmiany klimatyczne oraz konkurencję innych rynków. Według zdecydowanej większości zebranych specjalistów, Polska powinna w najbliższych latach inwestować w energetykę wiatrową, jako najlepsze źródło energii. Tylko 1/3 głosujących opowiedziała się za elektrownią jądrową.

Organizatorami wydarzenia byli: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., PZU LAB SA oraz Polskie Forum Technologii Morskich oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA. Spotkanie odbędzie się pod Patronatem Honorowy Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jeżeli chcesz otworzyć tekst w formacie pdf kliknij TUTAJ.

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag