CORONA

Niemiecka firma przodująca w dziedzinie systemów bezpieczeństwa oraz armatury przemysłowej. Dostawca zabezpieczeń typu przerywacze płomieni i zawory oddechowe  m.in. dla rafinerii i baz paliwowych.

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

Pompy zębate Dudek-Pumpen

 

Niemiecka firma Dudek-Pumpen, z siedzibą w Hamburgu, od przeszło 75 lat produkuje pompy zębate do tłoczenia cieczy o dużej lepkości. Tak długi okres istnienia przedsiębiorstwa stanowi solidną gwarancję jakości, stojącej na najwyższym światowym poziomie.

Technologie tłoczenia gęstych substancji wymagają zastosowania w pompach materiałów o wysokim współczynniku odporności. Stal służąca do wyrobu poszczególnych podzespołów pochodzi z najnowocześniejszych europejskich hut, w których poddawana jest uszlachetnieniu w skomplikowanych procesach chemicznych oraz termicznych. Dzięki najdoskonalszym surowcom i prefabrykatom, potężnemu doświadczeniu oraz przysłowiowej niemieckiej dokładności firma Dudek-Pumpen od lat przoduje w swojej branży, oferując pompy zębate dla przemysłu naftowego, do produkcji farb i lakierów, produkcji olejów spożywczych i środków paszowych oraz dla przemysłu ogólnochemicznego. Pompy zębate Dudek-Pumpen znajdują również zastosowanie w przemyśle budowy maszyn i urządzeń oraz w transporcie cieczy.

Firma CORONA sp. z o.o. jest oficjalnym przedstawicielem Dudek-Pumpen w Polsce. W ramach przedstawicielstwa oferujemy zarówno wyroby seryjne, jak i możliwość zaprojektowania oraz wykonania urządzeń jednostkowych, spełniających szczególne kryteria. CORONA zapewnia również pełny serwis pomp zębatych, włącznie ze stałym nadzorem nad bezpiecznym i prawidłowym ich funkcjonowaniem.

Pompa zębata Dudek

 

Szereg DCP ze stali kwasoodpornej: 

- z pojedynczym lub podwójnym uszczelnieniem mechanicznym; 

- ze sprzęgłem magnetycznym hermetycznie zamkniętym; 

- z ogrzewanym korpusem pompy: 

      - elektrycznie

      - cieczą/parą 

 

Dowiedz się więcej

Od przeszło 75 lat firma DUDEK-PUMPEN produkuje pompy zębate do tłoczenia cieczy o dużej lepkości. Program produkcji zawiera pompy zębate w różnych wykonaniach. Oprócz pomp seryjnych oferowane są rozwiązania i warianty dla indywidualnych klientów. Podstawą sukcesów są: jakość produkcji, elastyczność i fachowe porady w rozwiązywaniu życzeń klientów. 

Dowiedz się więcej

Pompy Dudek szeregu MK są pompami zębatymi ze sprzęgłem magnetycznym. Uszczelnienie garnkowe sprzęgła magnetycznego zabezpiecza tłoczony czynnik przed przedostawaniem się na zewnątrz. Nie występuje tutaj żadne przechodzenie czynnika do atmosfery między wałem i korpusem pompy.

Dowiedz się więcej

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl