CORONA

Niemiecki producent osprzętu elektrycznego dla obszarówniebezpiecznych.Skrzynki połączeniowe rozgałęźne ATEX, złącza wysokonapięciowe, wpusty kablowe, zaślepki Ex

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe Potentat w dziedzinie systemów przeciwwybuchowych. Producent pasywnych(płyty bezpieczeństwa) i aktywnych systemów zabezpieczeń (systemy HRD)

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

DROPPO

 

Zrzutowy system granulacji stosowany do uzyskania doskonale kulistego wolnego od kurzu granulatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym przeznaczeniem zrzutowego systemu granulacji DROPPO wyprodukowanego przez Automatik Plastics Machinery jest wytwarzanie doskonale jednorodnego bezpyłowego granulatu. Do procesu chłodzenia i krzepnięcia można użyć powietrza, azotu lub wody – tak więc system ten można dostosować do różnych potrzeb klientów.

Korzyści:

  • idealny dla materiałów o niskiej lepkości i dla cieczy;
  • uzyskanie idealnie kulistego bezpyłowego granulatu jest zagwarantowane poprzez  równomierny transport materiału oraz dzięki wysokiej gęstości nasypowej składania jak również dokładnemu dozowaniu w dalszej części procesu;
  • jednostka zrzutowa może być zintegrowana z istniejącymi już liniami, takimi, jak na przykład wieże natryskowe itp.;
  • wysoka rentowność  uzyskana poprzez zredukowanie poboru energii oraz małe zapotrzebowanie na siłę roboczą;
  • szybkie i proste przestawienie na inną produkcję;
  • brak możliwości mechanicznego zużycia.

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl