system detekcji iskier 2

System wykrywania i gaszenia iskier HANSENTEK

Skuteczny detektor iskier, który monitoruje wszystkie potencjalne ścieżki w sieci przewodów, w których może się pojawić iskra lub żar.

Po wykryciu iskry lub niedopałka stawiana jest kurtyna wody, przez które te muszą przejść. Każdy główny układ kanałów jest uważany za strefę ochronną. Jeśli odpylacz ma tylko jeden kanał główny, wtedy wymagana jest tylko jedna strefa.

Systemy detekcji iskier / żaru najczęściej stosuje się dla zabezpieczenia urządzeń tnących, przenośników taśmowych czy linii transportu pneumatycznego materiałów sypkich (np. wióry, trociny, włókna celulozowe), gdzie występuje ryzyko eksplozji lub zapłonu.

Nasz System złożony jest z podstawowych elementów takich jak:

Pierwszym z elementów jest detektor, bardzo czuły na promieniowanie cieplne emitowane przez rozgrzane lub płonące cząsteczki. Detektor otrzymuje sygnał optyczny, który zamienia na sygnał cyfrowy.Ten z kolei jest przekazywany do szafy sterującej, w której jest przetwarzany i przekazywany do systemu gaśniczego w celu uruchomienia dyszy.

Detektory iskier (systemy detekcji iskier) wyróżniają trzy cechy skuteczności:

 • detektory iskier są niezwykle wrażliwe na bardzo małe ilości energii promieniowania; 
 • ich czas reakcji jest szybszy niż z jakiegokolwiek innego rodzaju detektora;
 • są one zoptymalizowane do widzenia spectrum bliskiego widma podczerwieni.

System detekcji iskier zaprojektowany do wykrywania małych iskier, cząstek żaru lub tlącego się materiału będących transportowanymi w przewodach.

Zalety systemu detekcji iskier, detektorów iskier

 • Czas reakcji: poniżej 1 milisekundy
 • Czułość: niecałe 100 nanowatów
 • Szeroki zakres spektrum
 • Wytrzymała konstrukcja
 • Szerokie pole widzenia
 • Łatwy montaż
 • Gładka powierzchnia umozliwiająca samooczyszczanie
 • FM APPROVED
Detektor Iskier_montaż_corona
Detektor iskier_montaż_corona_stopnie

Zasada działania:

Gdy iskra lub tlący się niedopałek wchodzi w pole widzenia detektora, czujnik odpowiada przesyłając sygnał alarmowy do sterownika.

Detektory:
Detektory Hansentek pracują w zakresie prędkości przelotu powietrza do 50 m/s. Detektor reaguje na gwałtowne zmiany w sygnale optycznym, co w szczególności przydatne jest przy monitorowaniu kanału transportującego szybko przemieszczające się materiały sypkie. Powodem stosowania systemu jest zapewnienie w procesie transportu obszaru, w którym eliminowane jest zagrożenie wystąpienia niezauważonej iskry. Zazwyczaj zaleca się stosowanie dwóch lub większej liczby detektorów w celu zapewnienia pełnego przeglądu pasa transportu.

Ilość detektorów

​Zależna od średnicy rurociągu

Badanie czułości

W przypadku korzystania z panelu sterowania Hansentek istnieje możliwość autmatycznego lub ręcznego przetestowania dwóch detektorów iskier na wrażliwość.

Można także przeprowadzić test w rzeczywistych warunkach eksploatacji – w poprzek całej szerokości kanału i przez obie soczewki.

SPRAY ASSEMBLY/ Dysza natryskowa

Y MODEL 902-1 SPRAY ASSEMBLY

Dysza gaśnicza 902 ma budowę jednoelementową, a jej spiralny kształt jest idealny przy zastosowaniu z filtrami workowymi. Do wyboru są dwa typy dysz: zewnętrzna oraz wewnętrzna.

Sterowany zawór elektromagnetyczny zasilany cewką 24VDC/15W pozwala na zamontowanie go w miejscu gaszenia wraz z dyszą, której przepustowość określana jest współczynnikiem K, wynoszącym 90. To oznacza, że w przypadku zadziałania, przepustowość wody wynosi 3l/sek.

 

detektor iskier_panel1_corona
detektor iskier_panel2_corona.png

Panel Kontrolny
System detekcji iskier AN6400

System detekcji iskier jest stosowany w systemach, w których stosowany jest transport pneumatyczny cząsteczek oraz gdzie występuje ryzyko powstania pożaru lub eksplozji. Można tu wyróżnić systemy transportujące materiały takie jak: trociny, włókna celuzowe, pyły chemiczne, składniki żywnościowe, leki lub inne palne materiały. Są one również stosowane w systemach, gdzie występują spaliny spawalnicze, w których tlące cząsteczki lub gorący materiał mogą być przenoszone wraz z spalinami.

AN6400 posiada możliwość rozbudowy do 64 stref, ale także jest konkurencyjny nawet dla systemów posiadających tylko jedną strefę.

Modułowa konstrukcja zapewnia, że płacisz tylko za to czego potrzebujesz.

Każda strefa posiada swój własny procesor dzięki czemu dodanie każdej kolejnej nie powoduje zwolnienia systemu. Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania nie ma potrzeby stworzenia ogromnej centralnej jednostki sterującej w przypadku, gdy na instalacji są jedna, dwie czy trzy strefy. Dodawanie kolejnych stref jest bardzo proste: moduły odpowiedzialne za strefy można zamontować na szynie DIN, a przewody połączyć za pomocą złącz typu plug in.

AN6400 jest najbardziej wszechstronnym systemem dostepnym na rynku. Potrafi monitorować do 64 stref i pozwala na zidentyfikowanie każdego detektora iskier w strefie. W każdej strefie można również monitorować przełączniki odpowiedzialne za przepływ wody, ciśnienie wody lub systemy grzewcze linii wodnej, a także detektory ciepła. Po wykryciu alarmu system jest w stanie rozróżnić, czy jest on spowodowany wykryciem iskry czy ciepła, co skutkuje wykonaniem różnych działań prewencyjnych, takich jak: natryskiwanie wody, zamykanie przepustnicy, zamykanie kolektora pyłu itp.

AN6400 przechowuje wszystkie zdarzenia w pamięci – są one opatrzone datą i godziną, w których wystąpiły. Zdarzenia można wygodnie przeglądać na wyświetlaczu LCD wbudowanym w panel sterowania.
Detektor iskier Hansentek AN6400 automatycznie przeprowadza funkcjonalny test czułości detektorów. Gdy detektory są zamontowane naprzeciwko siebie można automatycznie lub ręcznie wykonać test w rzeczywistych warunkach eksploatacji na całej szerokości kanału i poprzez obie soczewki detektorów.

Wszystkie te zaawansowane funkcje są w standardzie               a nie jako kosztowne opcje!

Spotkajmy się!

"CORONA" Biuro Inżynieryjno-Handlowe
ul. Johna Baildona 16/27 , 40-115 Katowice

Zadzwoń do nas!

tel. +48 32 255 53 53
fax:+48 32 720 20 88
Serwis: +48 32 258 56 43

Napisz do nas!

Biuro: biuro@corona.org.pl
Serwis: serwis@corona.org.pl

Menu

© 2018 Copyright by CORONA Serwis | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag