CORONA

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe Potentat w dziedzinie systemów przeciwwybuchowych. Producent pasywnych(płyty bezpieczeństwa) i aktywnych systemów zabezpieczeń (systemy HRD)

Automatik pelletizing systems od dziesięcioleci znany jest z produkcji systemów granulacji najwyższej jakości oraz uznawany za lidera granulacji wodnej.

Instalacje biomasy a zagrożenie wybuchem

 

 

Ostatnie lata w energetyce przebiegają pod hasłem limitów CO2, które podnoszą koszty wytwarzania energii. Unia Europejska sugeruje współpalenie biomasy - poczatkowo rozwiązanie to miało być zastosowane w małych elektrowniach i elektrociepłowniach, jednak z biegiem czsu rwnież elektrownie o dużej mocy rozpoczęły spalanie biomasy z węglem - w założeniu ma to być coraz częściej stosowana praktyka.

Więcej informacji o tym zagadnieniu znajdziesz w artykule.

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl