CORONA Serwisuje wraz GC Energy a pomaga nam CALIBRON

CORONA Serwisuje wraz GC Energy a pomaga nam CALIBRON

Jako wysoko wyspecjalizowana firma, mamy czasami zadania do wykonania, które wymagają niezwykłych rozwiązań. Nasi klienci starają się utrzymać jak największą dyspozycyjność i gotowość produkcji. Tym samym szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli nam w najkrótszym czasie i z jak najmniejszą zależnością od transportu i logistyki wykonać szybko zadanie.

Instalację infrastruktury krytycznej Skarbu Państwa jak i szczególnie ważne ciągi technologiczne, mogą od niedawna być serwisowane przez naszą firmę na terenie u klienta, bez potrzeby odsyłania sprzętu do naszego centrum serwisowego.

Mobilne laboratorium Calibron

Umożliwia nam to Calibron. Jeżdżące laboratorium i centrum serwisowe zgodne m.in. z UDT.

laboratorium calibron

Największą zaletą naszego mobilnego centrum reagowania, jest możliwość wjechania na obiekty i wykonywanie kalibracji, badań i przeglądów serwisowych z ich późniejszym zatwierdzeniem przez jednostki notyfikowane.

Firma CORONA we współpracy z GC Energy prowadzi skomplikowane serwisy na miejscu u klientów. Sprzęt, zgodnie z procedurą, jest odpowiednio zabezpieczany i demontowany, kolejno w pobliżu stoi nasze mobilne centrum serwisowe wyposażone we wszystkie stanowiska testowe oraz specjalistyczny warsztat, z odpowiednią infrastrukturą serwisową. W ten sposób, np. zawory oddechowe VALWO, mogą być czyszczone, rozbierane i ponownie składane z nowymi częściami oraz późniejszym potwierdzeniem ciśnień nastaw, bez potrzeby przewożenia ich do naszego centrum serwisowego-Połaniec lub innego w pobliżu.

mobilne centrum serwisowe Corona

Calibron sprawdził się ostatnio podczas awarii zaworów oddechowych zamontowanych na zbiornikach wody amoniakalnej. Po zakończeniu remontu zauważono, że całość sprzętu pomiarowego pokazuje alarmowe stany. Ze względu, że czas grał istotną rolę, a nasze przejezdne centrum serwisowe wykonywało w pobliżu inne prace na obiekcie, istniała możliwość szybkiej interwencji. Uszkodzony sprzęt podczas remontu został wyposażony w nowe części i odpowiednio po tym zbadany pod względem poprawnej pracy, co umożliwiło w najkrótszym czasie, ponowne zamontowanie zaworów i oddanie zbiornika do eksploatacji.

Należy także dodać, że serwis ten został wykonany w dniach wolnych od pracy.

mobilny serwis Corona

 

Diagnostyka, reperacja i monitorowanie systemów energetycznych jak i badanie olejów w transformatorach są także możliwe w przejezdnym laboratorium. Dzięki temu Calibron skraca  czasy napraw i przeglądów do minimum.
Należy zauważyć, że przygotowane rozwiązania umożliwiają świadczenie usług w segmencie pomiarów elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz serwisu wszystkich typów zaworów, wraz z dużym magazynem części zamiennych CORONA Serwis dla zaworów oddechowych VALWO i zaworów bezpieczeństwa CROSBY dostępnym zależnie od kontraktu serwisowego 24h.

 

czech_flag english_flagpoland_flagrussia_flag lithuania_flag