CORONA

Niemiecki producent osprzętu elektrycznego dla obszarówniebezpiecznych.Skrzynki połączeniowe rozgałęźne ATEX, złącza wysokonapięciowe, wpusty kablowe, zaślepki Ex

Amerykańska firma, działająca od 1847 r. Lider w branży technologii ciśnieniowych. Od początku XXI w. działa w fuzji z firmą Anderson Greenwood.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe Potentat w dziedzinie systemów przeciwwybuchowych. Producent pasywnych(płyty bezpieczeństwa) i aktywnych systemów zabezpieczeń (systemy HRD)

Bezpłomieniowe odciążanie

 

Przerywacz ognia FlameQuench II SQ

Przerywacz ognia FlameQuench II SQ jest jednym z elementów, które można użyć w kombinacji z płytami bezpieczeństwa. Składa się on z wielu plecionek stali nierdzewnej, które absorbują gorąco wytwarzające się podczas reakcji utleniania (wybuchu), co umożliwia wyprowadzanie wybuchów wewnątrz pomieszczeń bez niebezpieczeństwa płomieni i gwałtownej fali ciśnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przerywacz ognia Ele-Quench 

Fike projektuje proste i niezawodne rozwiązania przed wybuchami, tak aby spełnić wszystkie wymagania bezpieczeństwa. Średnio połowa wybuchów pyłów zbóż jest inicjowana w przenośnikach kubełkowych. Fike zaprojektował specjalnie dla tego problemu bezpłomieniowe odciążanie typu EleGuard współdziałające z  płytą eksplozyjną, którą można bardzo łatwo zamontować na nogach i głowicy podnośnika.
Do zastosowań wewnętrznych gdzie odprowadzenie wybuchu do atmosfery jest niepożądane lub wręcz niemożliwe, oferujemy przerywacze ognia, które współpracują z EleGuardem
Ele-Quench - przerywacz ognia firmy Fike zapobiega wydostaniu się płomienia i produktów ubocznych typowych podczas wybuchu.
Dwa urządzenia, Ele-Quench -Przerywacz Ognia- Filtr oraz EleGuard – płyta bezpieczeństwa mogą być montowane i umiejscawiane bezpośrednio na przenośniku kubełkowym.

CORONA proponuje projekt zabezpieczeń wraz z najnowszymi wytycznymi NFPA (Amerykańskie wytyczne), VDI lub wymogi zgodne z ubezpieczycielem FM Global.

 

 

 

 

 

 

 

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl