CORONA
CORONA » Corona » O Nas » Artykuły

Automatik pelletizing systems od dziesięcioleci znany jest z produkcji systemów granulacji najwyższej jakości oraz uznawany za lidera granulacji wodnej.

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Światowy Lider w produkcji zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia. Dostawa płytek bezpieczeństwa w wykonaniu przemysłowym i sanitarnym.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi artykułami z branżowych czasopism technicznych dotyczącymi naszej firmy i oferowanych przez nas produktów.

 

Ostatnie lata w energetyce przebiegają pod hasłem limitów CO2, które podnoszą koszty wytwarzania energii. Unia Europejska sugeruje współpalenie biomasy - w założeniu ma być to coraz częściej stosowana praktyka.

Dowiedz się więcej

Systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla pyłów i gazów. Bezpieczne odprowadzanie wybuchów za pomocą odpowietrzanie wybuchów w kombinacji z przerywaczami płomieni oraz aktywne systemy tłumienia wybuchów typu HRD FIKE.

Dowiedz się więcej

Zastosowanie kombinacji płytek bezpieczeństwa z zaworami bezpieczeństwa łączy zalety dwóch systemów zabezpieczenia urządzeń ciśnieniowych, czyli całkowitą szczelność jaką gwarantuje płytka bezpieczeństwa z ponownym zamknięciem otworu dopływowego po zadziałaniu zaworu bezpieczeństwa.

 

 

Dowiedz się więcej

W ostatnich latach w przemyśle coraz częściej stosuje się systemy odpylania powietrza. Zakres zastosowań urządzeń oczyszczania powietrza jest bardzo szeroki, a ich projekt oraz dobór są zależne od poziomu skomplikowania układu i jego przeznaczenia. 

Dowiedz się więcej

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl