CORONA

Szwajcarska firma, produkująca od 1928 roku pompy zębate. Od 2010 roku zjednoczona z firmą Automatik Plastics Machinery.

Niemiecki producent osprzętu elektrycznego dla obszarówniebezpiecznych.Skrzynki połączeniowe rozgałęźne ATEX, złącza wysokonapięciowe, wpusty kablowe, zaślepki Ex

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe Potentat w dziedzinie systemów przeciwwybuchowych. Producent pasywnych(płyty bezpieczeństwa) i aktywnych systemów zabezpieczeń (systemy HRD)

ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Specjalizujemy się w obliczeniach wytrzymałościowych przeprowadzanych metodą elementów skończonych (MES). Wykonujemy analizy i porównania wyrobów, przeprowadzamy optymalizację konstrukcji a także projektujemy całe wyroby. Specjalizujemy się w przeprowadzaniu analiz wytrzymałościowych dla urządzeń wykorzystywanych w przemyśle energetycznym przeprowadzamy analizy:

  • analizy wytrzymałościowe dla stanów ustalonych i nieustalonych,
  • optymalizacja konstrukcji,
  • dobór materiałów
  • sprawdzenie poprawności połączeń śrubowych.

 

"CORONA"
Biuro Inżynieryjno-Handlowe

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
+48 32 255 53 53
+48 32 720 20 88
biuro@corona.org.pl